Joskin wyróżniony Kryształową Marianną 2013

28.03.2013 w Liège JOSKIN otrzymał nagrodę gospodarczą „Kryształową Mariannę” w dowód uznania swoich kontaktów handlowych z Francją.

Kryształowa Marianna jest nagrodą gospodarczą, utworzoną w 1995 roku, która stanowi prestiżowe wyróżnienie przyznawane corocznie firmie, która szczególnie rozwinęła swoją wymianę handlową z Francją. Jej przyznawaniem zajmuje się Francuska Izba Handlowo-Przemysłowa prowincji Liège i Luksemburg (CFCILL) wspólnie z ambasadą Francji w Belgii, jednakże organizatorzy są otwarci na wszystkie walońskie firmy, spełniające wymagane kryteria i które prowadzą działalność w dziedzinie produkcji, handlu i usług.

Wyniki edycji 2013 zostały ogłoszone 28 marca 2013 r., w szacownych murach Cercle de Wallonie, podczas uroczystego wieczoru, który zgromadził osobistości świata gospodarki, polityki i kultury, w obecności Jego Ekscelencji ambasadora Francji, Pana Bernarda Valero.

Jury, złożone z niezależnych osobistości o uznanym autorytecie w dziedzinie ekonomii czy handlu, obradowało za zamkniętymi drzwiami. Aby uzasadnić wybór firmy JOSKIN, jury podkreśliło duży zasięg i regularność dwukierunkowej wymiany handlowej, jaką JOSKIN prowadzi z Francją, obecność jednostki produkcyjnej Grupy w Bourges od roku 2002, nowy rodzaj działalności, jaką firma podjęła w grudniu 2012 roku, przejmując zakład Leboulch, będący w upadłości, oraz około stu francuskich miejsc pracy, które Grupa JOSKIN utrzymuje prowadząc te dwie jednostki. 

 

Trofeum Kryształowej Marianny jest dziełem symbolicznym, stworzonym przez artystę i mistrza szklarskiego z Liège, Jacquesa Royen, wykonanym w sławnej Hucie Szkła Kryształowego w Val Saint-Lambert. 

(mat)