JOSKIN: Rampy Multitwist o dużej szerokości

Firma JOSKIN poszerzyła swoją ofertę na rynku ramp o produkt Multiwist. Przy ciągle rosnącej pojemności zbiornika i wydajności pomp o dużym przepływie producent położył szczególny nacisk na szerokie rampy wielodyszowe. Multitwist ma parametry dostosowane do tradycyjnego rozlewania gnojowicy blisko podłoża. Liczne dysze pozwalają na rozlewanie gnojowicy znacznie ograniczając stratę jej wartości użyźniających, w wyniku ulatniania.

Rampę tworzą dwa ramiona (z podwójnym przegubem), które składają się na boki, wzdłuż
zbiornika. Następnie ramiona te obracają się do dołu (+/- 180o), umożliwiając zastosowanie
systemu przeciw wyciekaniu o nazwie Twist®.

Punktem centralnym rampy jest skrzynka rozdzielająca, do której gnojowica ze zbiornika płynie wężem O 200 mm, a następnie jest równomiernie rozdzielana do obu części rampy poprzez przewody sztywne o średnicy 150 mm.

Sztywne przewody zasilające dysze kończą się na wysokości drugiego przegubu każdej połowy rampy. Ta pierwsza część (składająca się z przewodu zasilającego oraz z przewodu z dyszami) tworzy sztywną strukturę rampy Multitwist. Stanowi ona podstawę ramp Multitwist 18 i 24 m. Na pierwszej części, której całkowita rozpiętość wynosi 15 m, mocowane są przedłużenia. Przegub składa się z zaworu przemysłowego (pozwalającego na zasilanie tylko jednej części podczas rozlewania na szerokości 15 m) i dwóch dużych siłowników.

Wśród opcji do dużych szerokości dostępny jest korektor kąta. Jest on przeznaczony do
korygowania nachylenia rampy, niezależnie z prawej i z lewej strony. Większej regularności
pracy służy też urządzenie turbo O 200 mm do tłoczenia, które może być umieszczone przy
wylocie zbiornika.

Dysze (zakończone gumowym stożkiem) umożliwiają parasolowe” rozlewanie gnojowicy nad roślinami. Każda dysza pracuje na szerokości 3 m, co gwarantuje jednolite rozlewanie na całej szerokości roboczej. Dysze są przymocowane do rampy zaczepem szybkim umożliwiającym łatwy demontaż. Można więc miejsce mocowania zatkać korkiem i w ten sposób zmieniać szerokość z 24 na 21 lub 18 m, a nawet 15 m. W ostatnim przypadku rampa pozostaje złożona.

Obecnie wozy asenizacyjne JOSKIN o dużej pojemności (Quadra i Euroliner) mogą być
wyposażone w rampy wielodyszowe JOSKIN Multitwist o długości 18 m lub 24 m.