Joskin buduje kolejną halę produkcyjną

Firma Joskin Polska, rozpoczęła działalność w 1999 roku, kupując byłą Fabrykę Domów w Trzciance. Obecnie zakład zatrudnia 200 pracowników. Obrót krajowy polskiej filii w roku 2008 ma wynieść 20 mln zł. W tym roku w fabryce rozpoczęto budowę kolejnej hali produkcyjnej. N

Firma Joskin powstała w roku 1968 w Belgii, jako przedsiębiorstwo zajmujące się pracami rolnymi. Dopiero 16 lat później rozpoczęła produkcję sprzętu rolniczego, a konkretnie wozów asenizacyjnych. Dziś są one sztandarowym produktem firmy. Oprócz tego Joskin produkuje przyczepy transportowe, przyczepy do transportu zwierząt, zbiorniki na wodę oraz aplikatory do rozlewania gnojowicy.

Grupa Joskin posiada 4 wyspecjalizowane zakłady produkcyjne, których łączna powierzchnia zajmuje 91,5 tys. m2. Serce firmy to fabryka w Soumagne w Belgii. Tam znajdują się główne biura techniczno – inżynieryjne. W roku 1999 Joskin postanawia otworzyć filię w Polsce, kupując trzcianecką Fabrykę Domów o pow. 5,5 tys.m2. Od tego momentu rozpoczyna się rozwój polskiej filii.

Na początku fabryka w Trzciance produkowała podzespoły dla maszyn składanych w Belgii. Dzięki rozbudowie hali do 11 tys. m2, i wyposażeniu jej w linie montażową i malarską, z polskiej fabryki zaczęły wyjeżdżać całe maszyny.

W 2006 roku Joskin otwiera kolejną halę montażową o pow. 5,5 tys. m2. Łączna powierzchnia fabryki w Trzciance osiąga już 16,5 tys. m2. Firma zatrudnia 121 pracowników. Roczny obrót wynosi 13 mln złotych. Roczna produkcja wynosi 500 beczek asenizacyjnych. W roku 2007 powstaje hala spawalnicza, składająca się z 6 automatów do spawania. Dzięki tej linii, można spawać 2 tys. zbiorników rocznie. Zatrudnienie zwiększa się do 200 pracowników, a łączna powierzchnia fabryki wynosi 22 tys. m2.

Joskin realizuje kolejne inwestycje. W tym roku ruszyła budowa parkingu dla pracowników, nowej drogi dojazdowej do zakładu i co najważniejsze kolejnej hali produkcyjnej, w której znajdzie się nowoczesna linia malarska. Powierzchnia fabryki osiągnie 38 tys. m2. Tym samym fabryka w Trzciance stanie się drugą spośród wszystkich zakładów Joskin. Inwestycja ta pozwoli na produkcję największych beczek w ofercie Joskin – czyli do 26 tys. litrów. Obecnie w Trzciance produkowane są beczki o pojemności od 2,5 do 12 tys. litrów. Budowa rozpoczęła się już na dobre. Właśnie trwa przygotowywanie terenu. Prace zostaną zakończone do końca 2008 roku.

W przyszłym roku firma Joskin Polska będzie obchodzić swoje 10-lecie. Do tego czasu wszystkie prowadzone obecnie inwestycje mają być zakończone.

MS/WRP