Jeżdżę z głową

Rozpoczęła się III edycja edukacyjnego programu społecznego „Jeżdżę z głową” Fundacji BGŻ. Założeniem projektu jest pokazanie uczniom i lokalnym społecznościom z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców, że działając wspólnie mogą dokonać wokół siebie pozytywnych zmian i tym samym mają realny wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich nie tylko wśród swoich sąsiadów, ale też władz i służb miejskich.

W tym roku w programie bierze udział prawie 3 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z całego kraju. Podczas zajęć lekcyjnych będą uczyć się praktycznego wykorzystania przepisów ruchu drogowego, zachowań prawidłowych dla pieszych i rowerzystów oraz kultury i życzliwości wobec innych użytkowników dróg. Następnie wyjdą na ulice swoich miejscowości i poprzez rozmowy z rodzicami i sąsiadami oraz pracę zespołową, do której zaproszą dorosłych, będą zmieniać rzeczywistość wokół siebie, w okolicy swoich szkół i domów.
Program jest objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej Policji. Partnerami programu są Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
AT za organizatorami