Jeżdżę na oleju rzepakowym!

Niekończące się debaty i medialne dywagacje na temat ustawy o biopaliwach znudziły się już wszystkim. Bezpłodne, jałowe dysputy polityków kładą się cieniem na dochodach rolników, mogących z powodzeniem produkować ogromne ilości rzepakowego ziarna. Nieruchliwość organów ustawodawczych z jednej strony, a ceny paliw na stacjach paliw z drugiej strony, dały do myślenia inżynierom i biochemikom. Od pomysłu do przemysłu!

Różnica pomiędzy olejem roślinnym, a biodieslem
Biodiesel albo RME (Rapsmethylester”) jest chemicznie zmienionym olejem rzepakowym. Składa się on najczęściej z oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego(!), innych tłuszczy oraz metanolu i sodu ługowego, które czynią biodiesla paliwem bardziej agresywnym w porównaniu z olejem roślinnym czy olejem napędowym. W szczególności narażone są uszczelnienia i simeringi w silniku. Biodiesla nie wolno mieszać z ON! Wartość energetyczna biodiesla jest niższa co skutkuje wyższym od 5% do 8% zużyciem paliwa w pojeździe.

Napęd na olej roślinny
Czysty olej roślinny jako paliwo gwarantuje zamknięty obieg CO2 . Roślina oleista potrzebuje dokładnie tyle samo dwutlenku węgla ile przy spalaniu oleju roślinnego jako paliwa zostało wypuszczonego w obieg.
Rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym uprawa roślinnych surowców odnawialnych to proces zgodny z wytycznymi protokołu końcowego konferencji klimatycznej w Kioto, dotyczącej ograniczenia emisji gazów zwiększających efekt cieplarniany.
Polska i UE jeszcze do dnia dzisiejszego nie wywiązały się z redukcji emisji dwutlenku węgla. Masowe wykorzystanie oleju roślinnego przyczyniłoby się więc do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Nie chodzi tu tylko o ograniczenia emisji przez wielkie zakłady produkcyjne, lecz także o wykorzystanie lepszego paliwa. Za zanieczyszczenie atmosfery w dużym stopniu odpowiedzialna jest motoryzacja, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich.
Oblicza się, że z samochodowych spalin pochodzi 70% tlenku azotu i aż 90% ołowiu. Problemu nie rozwiązuje tzw. benzyna bezołowiowa, ponieważ wzrasta liczba pochodnych benzenu, do których usunięcia potrzebne są katalizatory nowego typu. W wysoko zmotoryzowanych krajach, także w Polsce, rośnie liczba pojazdów z silnikami Diesla. Więcej jest ich również na wsi. Trzeba pamiętać, że w procesie spalania produktów ropy naftowej wydzielają się, między innymi, cząsteczki tlenków azotu. Choć dzisiaj jest jeszcze trudno określić jak rakotwórcze jest paliwo pochodzenia mineralnego, to cokolwiek by mówić, koncepcja oleju rzepakowego jako paliwa jest bardziej ekologiczna i zdrowsza.

Spalanie w litrach na 100km

Cena netto za litr

Koszt netto przebiegu 100km

Przykładowy przebieg miesięczny

Koszt przebiegu miesięcznego

olej napędowy

35,0

3,11 zł

109,02 zł

10.000km

10 901,64 zł

olej rzepakowy

35,0

2,15 zł

75,23 zł

10.000km

7 524,36 zł

oszczędności miesięczne

3 378,27 zł

oszczędności na 100km

33,78 zł

stopa zwrotu inwestycji w miesiącach

2,8 miesiąca

stopa zwrotu inwestycji w km

29 603 km

w ciągu następnych dwóch lat oszczędności wynoszą

81 078,60 zł

Tabela 1 Oszczędności uzyskiwane podczas jazdy na oleju rzepakowym

Dlaczego silnik z napędem olejowym produkuje mniej sadzy?
Produkcja sadzy przy spalaniu oleju roślinnego jest w przeciwieństwie do spalania ropy znacznie zredukowana. Prowadzi do tego różne naprężenie powierzchniowe cząsteczek. W oleju naprężenie jest wyższe, więc powstają większe kropelki, które lepiej są wyłapane przez filtry. Ponadto, w masie oleju rzepakowego rozpuszczone jest powietrze. Poprawia to znacznie spalanie się oleju rzepakowego jako paliwa.

Inne ekologiczne zalety oleju roślinnego jako paliwa
Olej roślinny nie obciąża zdrowia toksycznym i rakotwórczym benzenem czy innymi szkodliwymi produktami spalania. Nie szkodzi morzom i oceanom oraz wodom gruntowym. W niemieckim sytemie klasyfikacji zanieczyszczenia wód olej rzepakowy nie jest nawet zakwalifikowany do klasy 0, podczas gdy biodiesel zaliczany jest do klasy 1, a olej napędowy do klasy 2. Olej rzepakowy nie powoduje kwaśnych deszczów, ponieważ nie zawiera siarki. W przeciwieństwie do wydobywanej ropy czy gazu ziemnego, olej roślinny nie jest ani trujący ani wybuchowy. Produkty rzepakopochodne są przede wszystkim przyjazne dla środowiska. Nie wymagają skomplikowanego procesu utylizacji, co ma miejsce w przypadku zużytych olejów mineralnych. W dodatku roślina ta, nie gromadzi w nasionach metali ciężkich, a pobiera z ziemi duże ilości siarki. Ponadto, należy pamiętać, że wytworzone produkty w procesie przeróbki rzepaku cechują się największym wskaźnikiem wartości dodanej.

Ekonomiczne aspekty oleju rzepakowego.
Jadalny olej roślinny nie jest zarejestrowany w wykazie paliw lecz uznany jako artykuł spożywczy i dlatego jest opodatkowany tylko 7,0% podatkiem VAT. To korzystny efekt uboczny, szczególnie dla prywatnych odbiorców, którzy nie mogą odzyskać podatku VAT.

Średnioterminowe kształtowanie się cen oleju rzepakowego
Cena oleju rzepakowego jest bardzo konkurencyjna i korzystna w odniesieniu do cen oleju napędowego i od dziesięcioleci oscyluje wokół wąskiego kręgu 0,45-0,70 EURO. Jest również niezależna od cen olejów mineralnych czy biodiesla, który się w przeszłości zawsze dopasowywał do cen ropy. Oczywiście, nie można do końca przewidzieć cen oleju rzepakowego. Jednak do tej pory nie było ani jednego dnia, w którym cena litra oleju rzepakowego zależała od ceny ropy, a cena tej ostatniej na rynkach osiągnęła w lipcu 2005r. ponad 60 dolarów za baryłkę.
W przeciwieństwie do cen ropy, olej rzepakowy ma dużo lepsze perspektywy stabilizacji cenowej.

Co na to silnik?
Liczne i długoletnie badania pojazdów zasilanych olejem rzepakowym o odpowiednich parametrach jakościowych wg niemieckiego standardu “Weihenstephan Standard” wykazały, że silniki wszelkiego rodzaju pojazdów począwszy od samochodów osobowychpo busy, auta dostawcze, autobusy i samochody ciężarowe wyposażone w odpowiednią instalację do zasilania alternatywnego nie wykazały wyższego stopnia zużycia porównując je z eksploatowanymi na paliwie konwencjonalnym. Również badania na zlecenie niemieckiej Bundeswehry potwierdziły bezpieczeństwo eksploatacji dla silników zasilanych jadalnym olejem rzepakowym.
Stosowane części instalacyjne jako jedne z nielicznych są ciągle przebudowywane i udoskonalane przez personel warsztatowy w Niemczech. Profituje tu duże doświadczenie i wspaniała współpraca z wymagającymi klientami, którzy niejednokrotnie dawali wskazówki do udoskonaleń systemów instalacyjnych. Dzięki temu, stosowane produkty są orientowane na klientów i ciągle udoskonalane, dostosowując się do rozwoju techniki samochodowej.
Pionierem w tej dziedzinie jest mgr inż. Dariusz Lewandowski, posiadający wyłączność na montaż instalacji niemieckiej firmy ELSBETT.
Olej roślinny jest jednym z biopaliw uznanym przez Dyrektywę 2003/30/EC o promocji biopaliw w transporcie. Jest znacznie łatwiejszy i zużywa się znacznie mniej energii podczas jego produkcji.


Opracowane na podstawie materiałów mgr inż. Dariusza Lewandowskiego.Alan