Jeszcze więcej młodych rolników dostanie wsparcie

Komisja Europejska zgodziła się na przesunięcie około 54 mln euro na program wsparcia dla młodych rolników. Zyska na tym ok. 2900 osób.

Minister rolnictwa spotkał się w tej sprawie z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem w Brukseli. Dzięki temu, kolejnych ok. 2900 osób z listy rezerwowej może liczyć na przyznanie pomocy w ramach wciąż jeszcze niewykorzystanych pieniędzy z PROW 2007-2013 na ten cel.

Uzyskaliśmy również informację, że do końca sierpnia Bruksela zgodzi się na kolejne przesunięcie niewykorzystanych środków na to działanie. Wtedy kolejnych 1200 młodych rolników otrzyma pieniądze.

Dzięki wsparciu w wysokości 100 tys. zł,  gospodarstwa rolników zwiększą swój potencjał ekonomiczny i poprawią rentowność, co z kolei sprzyjać będzie poprawie konkurencyjności polskiego rolnictwa. Wsparcie przejmowania gospodarstw przez osoby młode, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, skłonne modernizować i rozwijać swoje gospodarstwa, bez wątpienia przyczyni się do poprawy kondycji polskiego rolnictwa – powiedział w Brukseli minister rolnictwa Marek Sawicki.