Jeszcze można składać wnioski

Rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2009 rok mogą do 9 czerwca składać wnioski z sankcjami terminowymi w wysokości 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja podkreśla, że nie dotyczy to rolników, w gospodarstwach, których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej, gdyż oni, gdy złożą wnioski o przyznanie płatności na rok 2009 w okresie od dnia 16 maja do 9 czerwca 2009 r., nie będą mieli obniżanych kwot płatności (naliczanych sankcji) z tytułu złożenia wniosku po terminie. Pod warunkiem, że na piśmie poinformują Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej. Muszą to zrobić w terminie dziesięciu dni roboczych od daty ustalenia tych okoliczności oraz obowiązkowo dołączyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Rolnikowi, który złoży wniosek po 15 maja 2009 r. i nie dołączy dowodów potwierdzających wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyżej będzie pomniejszona kwota płatności (naliczone sankcje) z tytułu złożenia wniosku po terminie, w wysokości 1% należnej kwoty płatności za każdy roboczy dzień opóźnienia. Rolnicy mogą również jeszcze dokonywać zmian w złożonych wcześniej wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich.