fbpx

Jesteśmy nadal gotowi do rozmów ….

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna popiera protest Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, ogłoszony dnia 17 grudnia 2018 r., a dotyczący rażąco niskich zarobków i pogarszających się warunków funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej uważając przedstawione w nim postulaty za uzasadnione i słuszne.

Postulaty protestujących pracowników Inspekcji Weterynaryjnej są tożsame z podejmowanymi od lat przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną działaniami mającymi na celu wzmocnienie finansowo-kadrowe Inspekcji Weterynaryjnej poprzez podniesienie wysokości wynagrodzeń jej pracowników oraz lekarzy weterynarii wykonujących zadania z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

Samasz loteria - baner

Od lat Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna informowała stronę rządową (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) o pogarszającej się sytuacji kadrowo-finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej, odchodzących specjalistach, czy braku chętnych do pracy.

– Informowaliśmy, że poziom płacy w granicach 2500 brutto nie zachęca do podjęcia pracy, ogłaszane nabory nie przynoszą efektów, a pozostali pracownicy obarczeni wieloma obowiązkami pracują od lat w ciągłym stresie i pośpiechu, nie mając za to rekompensaty finansowej. Wpływa to na stale pogarszający się poziom funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej. Żadna instytucja nie może sprawnie wykonywać swoich zadań bez ludzi i środków finansowych.

Sytuacja wielokrotnie opisana przez nas w pismach kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szefa Służby Cywilnej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu, a także do Premiera, zagraża nie tylko nadzorowi nad żywnością pochodzenia zwierzęcego i bezpieczeństwem zdrowia publicznego, ale stała się też przyczyną narastającej frustracji i determinacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej — dlatego podjęcie protestu, a przy braku porozumienia jego eskalacji jest według Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego w pełni uzasadnione i otrzymuje pełne poparcie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Jak wielokrotnie prezentowaliśmy, nadal jesteśmy gotowi do rozmów dotyczących funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej w celu znalezienia rozwiązania jej poważnego kryzysu kadrowo-finansowego – mówi Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

KIWL apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie do ustawy budżetowej na rok 2019 korekty omawianej na spotkaniu z ministrem Szymonem Giżyńskim w dniu 18 grudnia br. jako pierwszego kroku w kierunku zażegnania kryzysu oraz o jak najszybsze zorganizowanie spotkania roboczego mającego na celu wypracowanie „mapy drogowej” realizacji zgłoszonych postulatów.

Źródło: KILW

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.