Jest zgoda na przejęcie „Siarkopolu”

Po przeprowadzonym postępowaniu antymonopolowym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 30 października zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Grupę Azoty S.A. kontroli nad spółką Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. 

Wcześniej Grupa Azoty S.A. informowała, że 25 września br. podpisała ze Skarbem Państwa warunkową umowę sprzedaży 4.675.000 akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”, stanowiących 85% kapitału zakładowego. Warunkiem znoszącym było otrzymanie przez Grupę Azoty S.A. decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji. Finansowanie transakcji będzie realizowane w jednej czwartej ze środków własnych Grupy Azoty, zaś w pozostałej części z kredytu.
W swoich ostatnich swoich działaniach Grupa Azoty intensywnie nastawiła się na dywersyfikację dostaw surowców strategicznych. Dostęp do własnych zasobów siarki daje możliwość na zoptymalizowanie produkcji kaprolaktamu, poliamidów czy nawozów NPK. 
Źródło: Grupa Azoty