Jest wsparcie dla tych, którzy ucierpieli z powodu suszy

Ministerstwo Rolnictwa deklaruje gotowość pomocy rolnikom, którzy ucierpieli z powodu tegorocznej suszy. Podstawą do wypłacenia wsparcia, jest powołanie komisji szacujących straty przez wojewodów. A te zostały powołane dopiero w czterech województwach.

Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dlatego zachęcam komisje samorządowe, zatwierdzone przez wojewodów, o jak najszybsze szacowanie poziomu strat na polach rolników – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

Z informacji uzyskanych z województw 6.lipca 2015 r. wynika, w trzech województwach (warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim) zostały powołane przez wojewodów komisje, które rozpoczęły szacowanie w gospodarstwach rolnych strat spowodowanych suszą. Z kolei w woj. łódzkim komisje zostały dopiero powołane, a w województwach lubuskim, opolskim, śląskim i mazowieckim dopiero trwają prace nad powołaniem takich komisji.

Tylko w trzech województwach jak do tej pory nie zgłoszono strat spowodowanych suszą, dlatego też powoływanie komisji mijało się z celem.

Jest sucho. Niedobory wody występują na terenie całej Polski. Sytuacja krytyczna występuje głównie w czterech województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim. Poszkodowani przez suszę rolnicy mogą liczyć na pomoc państwa. Ale podstawową zasadą udzielania tej pomocy jest powołanie przez wojewodę komisji na wniosek jednostek samorządu terytorialnego. Ona szacuje straty i w zależności od tego jaki jest poziom strat będą podejmowane różne działania.  Tak więc zachęcamy komisje samorządowe, zatwierdzone przez wojewodów, do jak najszybszego sumowania tego poziomu strat – tłumaczy Marek Sawicki.  

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, mogą korzystać z następujących form pomocy:

  • z kredytów preferencyjnych  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Ich oprocentowanie wynosi 2,09% w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka i 3,14% w skali roku dla tych, którzy takiej polisy nie posiadają,
  • odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników – na wniosek rolnika złożony do KRUS,
  • odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzeń raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy –  na wniosek rolnika złożony do ANR,
  • ulg w podatku rolnym udzielanych  przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – na wniosek rolnika złożony do urzędu gminy.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec KRUS, gminy oraz ANR jest udzielana w formie de minimis.

Aby dostać dodatkową pomoc (maksymalnie 15 000 euro) od ARiMR, w wysokości stanowiącej iloczyn stawki pomocy i powierzchni upraw na której wystąpiły szkody co najmniej na powierzchni 70% upraw rolnych wymaga oszacowania szkód, ustalenia terminu naboru wniosków i ustalenia stawki pomocy na 1 hektar upraw, na której wystąpiły szkody.

Przypominam również, że w 2009 r. uruchomiliśmy w ramach PROW 2007-2014 specjalny program odtwarzania produkcji rolnej po katastrofach klimatycznych. I tu także rolnicy, ośrodki doradztwa rolniczego, oddziały ARiMR znają zasady z jednej strony szacowania strat, z drugiej strony składania wniosków w tym programie – podsumował minister Marek Sawicki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności