Jesienne nawożenie

Jesień to czas, w którym po żniwach rozpoczyna się jesienny siew upraw ozimych. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi agrotechniczne mają kluczowe znaczenie dla jakości i obfitości przyszłych zbiorów.

Na początku badanie gleby
Aby poprawnie określić potrzeby występujące na poszczególnych stanowiskach uprawowych należy pobrać próbki gleby i dokonać jej analizy chemicznej. Właściwie określone zapotrzebowanie skutkuje nie tylko niższymi kosztami poniesionymi na zakup nawozu, ale pozwala kupić właściwy nawóz lub sporządzić mieszankę adekwatną do zapotrzebowania. Odpowiednimi do przedsiewnego jesiennego nawożenia zbóż są nawozy wieloskładnikowe zawierające podstawowe składniki N, P, K, Ca, Mg oraz mikroelementy. Ponadto, zastosowanie niecelowo nadmiernej ilości, np. azotu, pod, na przykład, rzepak ozimy, doprowadzi do nadmiernego wzrostu uprawy przed okresem zimowego zatrzymania wegetacji. Czym to zaskutkuje? Na pewno dzika zwierzyna nie będzie miała nic przeciwko tak obfitemu zasobowi paszy na zimę, lecz niestety nasz rzepak zostanie poważnie wyjedzony. Ponadto nadmiar azotu obniża zimotrwałość, powoduje wyleganie zbóż oraz pogarsza wartość biologiczną i technologiczną plonów. Niedobory pierwiastków i mikroelementów pokarmowych w glebie uzupełniamy już w trakcie upraw przedplonowych i następczych. W ten sposób można znakomicie uniknąć strat związanych z wypłukiwaniem, szczególnie na glebach lekkich.
Znajomość faktycznych potrzeb stanowiska uprawowego pozwoli właściwie zastosować właściwą ilość preparatów. Okres od siewu do przymrozków zostanie właściwie zagospodarowany przez roślinę.

Rodzaj nawozu

Roślina

Dawka kg/ha

Zasobność gleby

Termin stosowania nawozów

P2O5

K2O

Przedsiewnie

Agrofoska PK24:24 +15%CaO +mikroelementy
Agrofoska PK21:32 +12%CaO +mikroelementy

Pszenica ozima
Żyto ozime
Pszenżyto ozime
Jęczmień ozimy

100
100
100
100

niska

niska

Agrofoska PK21:32 +12%CaO +mikroelementy
Agrofoska PK16:36 +10%CaO +mikroelementy
Amofosmag-NPK +Ca+Mg+S3:14:20%CaO
+2%MgO+9%SO3 +mikroelementy

Pszenica ozima
Żyto ozime
Pszenżyto ozime
Jęczmień ozimy

50
50
50
100

średnia

średnia

Agrofoska PK16:36 +10%CaO +mikroelementy

Pszenica ozima
Żyto ozime
Pszenżyto ozime
Jęczmień ozimy

50

wysoka

niska

Amofoska NPK +MG:16:18 +2%MgO +25%CaO +9%SO3+mikroelementy +Superfosfat wzbogacony granulowany 40%P2O5 +34%CaO+5%SO3 +mikroelementyAmofosmag NPK+Ca+Mg+S 3:14:20 +20%CaO +2%MgO +9%SO3 +makroelementy +Superfosfat wzbogacony granulowny40%P2O5 +34%CaO +5%SO3 +mikroelementy

Pszenica ozima
Żyto ozime
Pszenżyto ozime
Jęczmień ozimy

50+25
50+25
50+25
50+25

niska

wysoka

Tabela 1. Dawkowanie nawozów w kg na 1 ha dla plonu 1t/ha zbóż ozimych

Właściwe nawożenie a resztki pożniwne
Pozostałości po rzepaku, pszenicy, życie czy innych zbożach są niezwykle cennym źródłem naturalnych substancji odżywczych w zbilansowanych proporcjach. Problematyczne jest jednak prawidłowe rozłożenie resztek pożniwnych w wyjałowionych mikrobiologicznie glebach uprawnych. Prace nad tą problematyką prowadzi prof. Dr Witold Grzebisz z Katedry Chemii Rolnej Poznańskiej Akademii Rolniczej. W celu lepszego rozkładu resztek pożniwnych możemy zastosować np. opisywany wcześniej Użyźniacz Glebowy, zastosować azotowanie(30-40kg/ha) w celu zbilansowania niekorzystnego stosunku zawartości węgla do azotu w słomie pożniwnej. Ostatni zabieg kłóci się jednak z praktyką niestosowania nawozów azotowych pod uprawy pszenicy ozimej. Pamiętajmy że zawartość makro- i mikroelementów w pozostałościach pouprawowych jest tak duża, że skuteczne metody ich rozkładu pozwolą obniżyć koszty nawożenia nawet o kilkadziesiąt procent. Gra warta zachodu!

Warto wiedzieć
Wapnowanie pomaga utrzymać właściwy odczyn Ph gleby. Prowadzone regularnie po zbiorach ma niebagatelny wpływ na jakość ziemi uprawnej.
Niedobór fosforu prowadzi do niewłaściwego rozwoju łodyg i liści oraz ziarniaków. Osłabia mrozotrwałość. Stosowanie fosforu może złagodzić skutki przenawożenia azotem, poprawiając efektywność jego oddziaływania.
Potas odpowiada za rozwój krzewistości zbóż. Poprawia mrozoodporność, uodparnia rośliny na wyleganie. Uprawy żyta na glebach lekkich wymagają intensywnej podaży tego pierwiastka.

Niedobory magnezu prowadzą do zachwiania produkcji skrobi i cukrów. Prowadzi to w szybkiej konsekwencji do wymarzania.


Alan