Japonia – strategiczny kierunek eksportu dla unijnych produktów rolno – spożywczych

Partnerzy unijnego łańcucha rolno-spożywczego – Komitety COPA i COGECA, CELCAA i FoodDrinkEurope – wzywają posłów do PE, aby dziś tj. 12 grudnia podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego głosowali za przyjęciem umowy o partnerstwie gospodarczym między Unia Europejską a Japonią.

– Japonia znajduje się wśród strategicznych kierunków eksportu unijnych produktów rolno-spożywczych, z dalszym potencjałem wzrostu. Uzgodnione zniesienie barier taryfowych i pozataryfowych, ochrona europejskich oznaczeń geograficznych (GI) oraz przyszła współpraca w zakresie rolnictwa i kwestii związanych z żywnością stworzy nowe możliwości eksportowe dla szerokiej gamy produktów i pomoże lepiej reagować na zmieniające się potrzeby konsumentów w swoich gospodarkach. Porozumienie zwiększy również konkurencyjność sektora w dynamicznym regionie Azji i Pacyfiku, co ma kluczowe znaczenie w kontekście wejścia w życie innych regionalnych porozumień, takich jak kompleksowe i progresywne partnerstwo transpacyficzne (CPTPP) – informuje Biuro Prasowe Copa – Cogeca

Pomyślne głosowanie plenarne PE w środę 12 grudnia umożliwiłoby wejście w życie umowy o partnerstwie gospodarczym UE – Japonia z dniem 1 lutego 2019 r.

Źródło: Copa – Cogeca