fbpx
Strona głównaWiadomościJakość żywności cieszy się zainteresowaniem

Jakość żywności cieszy się zainteresowaniem

Prawie 100 mln euro dofinansowania z działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” w ramach PROW 2007 – 2013 wciąż czeka na rolników i producentów rolnych. Od chwili uruchomienia, tj. 15 kwietnia br., oddziały ARiMR w całym kraju przyjęły 2957 wniosków na kwotę 15,7 mln zł.”

Największe zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej w systemach jakości żywności wykazują producenci z Podkarpacia i Małopolski. Tamtejsze oddziały ARiMR przyjęły ponad 1500 wniosków (stan na 02.06.2009) na kwotę ponad 6,5 mln zł.

Adresatem dofinansowania są producenci rolni, którzy wytwarzają produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, bezpośrednio lub po przetworzeniu, zgodnie ze wspólnotowymi i uznanymi krajowymi systemami jakości żywności. Możliwość skorzystania z 5-letniej pomocy finansowej mają rolnicy wytwarzający produkty, wpisane do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, a także do rejestru Chronionych Nazwy Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz produkty rolnictwa ekologicznego. Działaniem tym objęty jest też system Integrowanej Produkcji.

Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać wynosi:

3200 zł – w systemach Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych.

996 zł – w systemie Rolnictwa ekologicznego.

2750 zł – w systemie Integrowanej Produkcji (w tym do 750 zł koszty składki na rzecz grupy producentów oraz zakupu publikacji na temat IP i zakupu pułapek feromonowych i lepowych).

Termin składania wniosków w ramach tego działania upłynie zkońcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 110% dostępnych środków finansowych.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.