Jakość wyrobów mięsnych – perspektywy rozwoju i przyszłość branży

17 kwietnia w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja Biura Promocji Jakości pt. Jakość wyrobów mięsnych – perspektywy rozwoju i przyszłość branży”.”

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wiodących zakładów mięsnych, reprezentanci urzędowej kontroli żywności, politycy, a także szefowie organizacji branżowych i grono uznanych ekspertów. Wśród gości znaleźli się m.in. Jan K. Ardanowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Butra, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor JHARS.
Na pierwszą część konferencji złożyły się prelekcje na temat jakości wyrobów i kondycji branży. O jakości handlowej przetworów mięsnych mówiła Beata Majchrzak, Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego w Głównym Inspektoracie JHARS. Zagadnienie identyfikacji surowców mięsnych za pomocą metody PCR omówiła Dorota Bocheńska, Dyrektor Biura Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów w Głównym Inspektoracie JHARS.
Z kolei zmiany dotyczące jakości w różnych segmentach branży mięsnej po 2008 r. były tematem wystąpienia prof. Stanisława Kowalczyka, Głównego Inspektora JHARS. Następnie stanowisko Federacji Konsumentów przedstawił Michał Herde. Perspektywy rozwoju branży mięsnej były tematem prezentacji dra Roberta Mroczka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Drugą część konferencji stanowił panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział Jan K. Ardanowski, prof. Stanisław Kowalczyk, Andrzej Pawelczak, Animex Sp. z o.o., Janusz Rodziewicz, prezes SRiW RP, Wiesław Różański, prezes UPEMI, Ryszard Smolarek, prezes Polskiej Federacji Branży Mięsnej, Jerzy Wierzbicki, PZPBM.
Głównym tematem dyskusji było znalezienie odpowiedzi na spadającą jakość mięsa i jego wyrobów. Przedstawiciele organizacji branżowych wskazywali, że wdrażane systemy jakości są tu jedną z recept na zaistniałą sytuację. Uczestnicy konferencji poruszyli również temat aktualnych kryzysów żywnościowych: afer solnej i z zafałszowanym suszem jajecznym.
Patronami honorowymi konferencji byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Agencja Rynku Rolnego.
Partnerami konferencji byli: Krajowa Rada Drobiarstwa, Polska Federacja Branży Mięsnej, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Związek Polskie Mięso.
Partnerami wspierającymi konferencji byli: BASF, Dalmyt Sp. z o.o., Fresh Logistics Sp. z o.o., Intertek Poland Sp. z o.o., MONROL Sp. z o.o., Struga S.A.
Patronami medialnymi konferencji byli: AgroNews.com.pl, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Bilans Dodatni, Gospodarka Mięsna, Higiena&Pest Control, Polskie Mięso, TVR – Telewizja Rolnicza.
Wszystkim uczestnikom, patronom i partnerom dziękujemy za przybycie i wsparcie. Już dziś zapraszamy na kolejne konferencje i seminaria organizowane przez Biuro Promocji Jakości.
Źródło: Biuro Promocji Jakości