Jakość polskich owoców i warzyw

Sierpniowa kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (IJHARS) dotyczyła jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, głównie: jabłek, owoców cytrusowych, owoców kiwi, winogron oraz cebuli, marchwi, selerów korzeniowych, pietruszki korzeniowej i kapusty głowiastej, w zakresie zgodności z wymaganiami norm handlowych. Kontrolę przeprowadzono w 244 podmiotach gospodarczych, w tym w 108 hiper i super – marketach, 80 hurtowniach, 49 małych, średnich i dużych sklepach detalicznych oraz w 4 centrach dystrybucyjnych, u 2 producentów i 1 podmiocie na giełdzie towarowej.

Kontrolą objęto ogółem 2786 partii o łącznej masie 660,4 t, w tym: 1699 partii świeżych owoców o masie 454,8 t, 1087 partii świeżych warzyw o masie 205,6 t.
Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim wymagań odnośnie znakowania, których nie spełniało około 22% wszystkich skontrolowanych partii. Nieprawidłowości dotyczyły tu między innymi braku informacji o kraju pochodzenia, braku cech identyfikacyjnych lub całkowitego braku znakowania, w tym charakterystyki jakościowej produktów (tzn. klasa jakości, wielkość oraz nazwy odmiany). Kwestionowane nieprawidłowości owoców i warzyw charakteryzowała utrata świeżości, objawy zepsucia, pleśni, uszkodzenia mechaniczne sięgające w głąb miąższu, uszkodzenia spowodowane przez szkodniki.
Najwięcej nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych gatunków stwierdzono w przypadku jabłek (35% partii), a najmniej w przypadku owoców cytrusowych (16% partii niezgodnych) oraz winogron (17% partii niezgodnych). Stosunkowo niski procent partii niezgodnych stwierdzono także w odniesieniu do kiwi (16% liczby partii). Jakość handlowa pozostałych gatunków kontrolowanych warzyw była również na niskim poziomie. W przypadku cebuli oraz kapusty głowiastej udział partii niezgodnych z wymaganiami ogólnej normy handlowej wynosił 27% i 25% .
Przeprowadzona kontrola skoncentrowana była przede wszystkim warzywach korzeniowych, cebuli i kapuście głowiastej (37% wszystkich skontrolowanych partii) oraz na owocach cytrusowych (26% wszystkich skontrolowanych partii), kiwi oraz winogronach (14% wszystkich skontrolowanych partii).
Wrp.pl na podstawie IJHARS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności