Jakość jest najważniejsza

Nowy przewodniczący grupy roboczej „Jakość” Copa i Cogeca twierdzi, że marketing i wyróżnianie produktów ze względu na ich jakość zyska na strategicznym znaczeniu w przyszłości.

Przemawiając po wyborach, które miały miejsce 7 lipca  w Brukseli Christian  Jochum  stwierdził , że wobec coraz ostrzejszej konkurencji, wyodrębnianie produktów na rynku ze względu na ich jakość zyska na znaczeniu strategicznym w przyszłości. Jak zapowiedział będzie to jego  priorytetem w czasie  dwuletniej kadencji.  Zdaniem Jochuna  WPR odegra tu istotną rolę i pomoże rolnikom osiągnąć ten cel.

Również ze względu na dalszą liberalizację handlu bardzo ważne będzie eksponowanie jakości naszych produktów i podnoszenie świadomości na temat wysokich norm jakości, których przestrzegamy. Unijny system oznaczeń geograficznych ma za zadanie ochronę naszych produktów przed podróbkami i podkreślenie różnorodności naszych tradycji i regionów. Jest on bardzo ważny. Nowa polityka promocji UE, która weszła w życie w grudniu ubiegłego roku, jest również kluczowym narzędziem umożliwiającym ich promocję. Komisja ocenia właśnie wnioski złożone w ramach nowego systemu promocji. Upraszcza również systemy jakości UE, by były one skuteczniejsze. Kolejnym z moich priorytetów będzie zaangażowanie się w ten proces i upewnienie się, że stosowanie nowych zasad nie będzie skomplikowane. Jestem przekonany, że powiązanie prywatnych i publicznych systemów jakości pozwoli nam na zwiększenie naszej konkurencyjności .Zapewnianie jakości produktów rolnych jest priorytetem rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólna polityka rolna ma tu ważną rolę do odegrania – mówi Christian Jochun

Nowy przewodniczący grupy roboczej ,,Jakość’’  jest agronomem i od wielu lat zajmuje się jakością żywności i zapewnianiem jakości w rolnictwie w Austriackich Izbach Rolniczych. W jego pracy będzie go wspierać dwóch wiceprzewodniczących – Giulio Benvenuti z Zrzeszenia Włoskich Spółdzielni Rolniczych i Claire Martin z Coop de France.