Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych do zmiany

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia zostały znowelizowane. Wprowadzone zostały trzy zmiany. Jakie…?

W piątek, 7 listopada, posłowie przyjęli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wszystko to, aby wdrożyć przepisy unijne i zwiększyć ochronę interesów konsumentów.
Zmiany, które zostaną wprowadzone dotyczą:

1. Definicji „konsumenta finalnego”
2. Obowiązku oznaczenia w języku polskim produktów żywnościowych, sprzedawanych na terenie Polski
3. Obowiązków prowadzącego rzeźnię

Nowa ustawa zakłada, że zakłady pakujące jaja mają obowiązek zgłosić ten fakt inspektorowi jakości handlowej. Dodatkowo,  przepisy wprowadzają zmianę w definicji bydła, którego tusze muszą być poddawane klasyfikacji. Od początku tego roku dotyczyła ona bydła w wieku od ośmiu miesięcy. Nie obowiązuje już wcześniejsza definicja odnosząca się do wagi zwierząt, tylko do ich wieku.

Nowela wprowadza również procedurę zatwierdzania technik automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, a nie, jak do tej pory klasyfikację metoda wzrokową. Dlatego też należy  przeprowadzić test certyfikacyjny. Komisja Europejska musi być poinformowana o metodologii takich badań. Testy będzie organizować Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Koszty zatwierdzenia techniki automatycznej klasyfikacji tusz wołowych będzie pokrywał zainteresowany podmiot, ubiegający się o zatwierdzenie takiej techniki.
Dodatkowo, nowelizacja ustawy pozwoli lepiej kontrolować prawidłowość transakcji finansowych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji pomiędzy Głównym Inspektorem JHARS, prezesem Agencji Rynku Rolnego i prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustawa ma wejść w życie 13 grudnia. Wcześniej jednak musi być podpisana przez prezydenta.
Renata Struzik