Jaki wpływ ma 150 gramów szynki na klimat?

Nad takimi zagadnieniami, między innymi, skupiać się będzie praca w ramach inicjatywy SET koncernu BASF, czyli nad pomiarem zrównoważonego charakteru produktów.

Który etap produkcji mięsa ma najbardziej negatywny wpływ na środowisko? SET, inicjatywa koncernu BASF na rzecz zrównoważonego rozwoju, efektywności ekologicznej i identyfikowalności towarów, pomaga producentom żywności mierzyć zrównoważony charakter ich produktów oraz stale go zwiększać. Robiąc to, SET skupia się na całym łańcuchu wartości produktu.

Przykładem działań inicjatywy SET jest współpraca z niemiecką firmą Westfleisch wprowadzającą do obrotu mięso: eksperci SET oceniają, ile gazów cieplarnianych powstaje w całym łańcuchu wartości produktów Westfleisch.

Jeśli wiadomo, w którym miejscu w łańcuchu wartości powstaje dwutlenek węgla, można
zmniejszyć jego ilość. Wynik śladu CO2 dla wieprzowiny wykazał na przykład, że większa częśćśladu węglowego w przypadku tego mięsa jest efektem stosowanej paszy.
Źródło: BASF