Jaką technologię ochrony pszenicy ozimej zastosować w 2010 roku?

Na planowanie ochrony zbóż przed chorobami, zwłaszcza w pszenicy, wpływa wiele czynników z poprzedniego sezonu. Rok 2009 był wyjątkowo trudny, wiele czynników pogodowych – zwłaszcza susza od początku kwietnia do około 20 maja – i ekonomicznych decydowało o działaniach podejmowanych przez producentów. Również miało, niestety, wpływ na zaniechanie pewnych elementów technologii, których nie powinno się pomijać. Jak zatem zaplanować optymalną technologię na nadchodzący sezon, by dobrze ochronić uprawy, ale jednocześnie nie przeinwestować produkcji?

Zagadnienia te omawiano podczas konferencji firmy DuPont, na których szukano efektywnych i nowoczesnych technologii uprawy pszenicy ozimej i wskazywano producentom, które czynniki i uwarunkowania glebowe, klimatyczne i ekonomiczne przemawiają za wyborem konkretnego programu ochrony pszenicy ozimej przed chorobami.

W sezonie 2010 firma Dupont poleca trzy programy ochrony pszenicy ozimej przed chorobami, które producenci powinni dostosować do warunków uprawy i planowanych nakładów.
1.Technologia ATR
2.Technologia Wirtuoz/Reveller
3.Technologia GOLD

Technologia ATR
Technologia polecana już była w ubiegłym sezonie, a oparta jest na trzech preparatach: Alert, Talius i Reveller. Polecana jest na stanowiska średnio intensywne do intensywnych, gdzie pszenica uprawiana jest bez uproszczeń (tradycyjne technologie płużne). Na stanowiska, gdzie od wielu lat prowadzi się skuteczny zabieg ochrony w stadium T1, a wiosną występuje niższa presja chorób. Polecanym przedplonem są szczególnie buraki lub kukurydza. Technologia ma zastosowanie również w warunkach opóźnionego siewu.
W stadium T1 należy wykonać zabieg ochrony stosując Alert w dawce 0,8 l/ha + Talius w dawce 0,15 l/ha. W stadium T2 (ewentualnie również T3) należy zastosować oprysk Revellerem w dawce 0,8 l/ha.
Program polecany jest także do ochrony intensywnych upraw pszenżyta, gdzie coraz częściej infekcje chorób są większe niż zasiewach pszenicy.

Technologia Wiruoz/Reveller
Jest to najprostsza wśród zaawansowanych technologii na rynku. Oparta jest na dwóch kompletnych środkach do zastosowania w stadium T1 oraz stadium T2, zawierających 5 różnych substancji aktywnych. Jest to nowy program zalecany do upraw średnio intensywnych i intensywnych pszenicy, szczególnie dla odmian podatnych na choroby. Program jest skuteczny szczególnie w przypadku chorób podstawy źdźbła. Ponadto zwalcza pełne spektrum chorób występujących w całym okresie wegetacji (T1 i T2).
Wirtuoz 520 EC to fungicyd o najszerszym spektrum zwalczanych chorób. Zawiera trzy substancje aktywne z trzech różnych grup w jednej formulacji:
– prochloraz 320 g,
-tebukonazol 160 g,
-proquinazid 40 g.
To pierwszy gotowy kompletny produkt do zabiegu T1.
Reveller 280 SC skutecznie zwalcza choroby w terminie T2/T3. Zawiera dwie substancje aktywne:
– pikoksystrobina 200g,
-cyprokonazol 80 g.
Preparat skutecznie zwalcza brunatną plamistość liści, septoriozy, fuzariozy liści i kłosa. Zapewnia uprawom długi okres ochrony, wykazuje działanie systemiczne, zapobiegawcze i lecznicze. Szczególnie ważna jest to, że zapewnia ochronę nowych przyrostów.
Zalecane dawki: w stadium T1 Wirtuoz 1 l/ha, w stadium T2/T3 Reveller w dawce 1 l/ha.

Technologia GOLD
Jest to program polecany na najbardziej intensywne stanowiska, przy oczekiwaniu bardzo wysokich plonów oraz w warunkach bardzo silnej infekcji chorób. Zastosowanie tej technologii uzasadnione jest też w przypadku nieskontrolowanych wczesnych infekcji jesiennych oraz przy najbardziej wrażliwych odmianach. Oparty jest na 4 preparatach, które zawierają łącznie 6 substancji aktywnych, w tym do stadium T1 polecane są aż 4 substancje aktywne. Zabieg w stadium T1 to oprysk Acanto w dawce 0,6 l/ha + Escudo Forte w dawce 0,5 l/ha oraz Talius w dawce 0,15 l/ha. Do zabiegu w stadium T2/T3 polecany jest oprysk preparatem Reveller w dawce 1 l/ha.

Zwyżki plonów, które producenci osiągali dzięki stosowaniu tych programów to średnio 8-10 q/ha, jak zapewniają przedstawiciele firmy DuPont. Dzięki stosowaniu tych trzech technologii poprawie ulegają też takie parametry jak masa tysiąca ziaren oraz zauważalne jest wyrównanie wschodów.