fbpx

Jaka jest opłacalność uprawy pszenicy?

Kalkulacje publikowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pozwalają w pewnym stopniu prognozować przewidywaną opłacalność upraw. W przypadku majowej kalkulacji poziom zysku jaki można osiągnąć z uprawy pszenicy jest na całkiem wysoki poziomie.

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Pszenica ozima Maj 2022
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 2,5 254,93 637,33
 2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3,5 396,83 1388,91
Polifoska 6-20-30 dt 3,5 388,95 1361,33
 Ca/Mg co 4 lata t 4 210,47 210,47
Razem nawożenie 2960,70
 3. Ochrona roślin
Huzar Activ 387 OD kg(l) 1 123,00 123,00
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Antywylegacz pł. 675 SL kg(l) 2 9,90 19,80
Razem ochrona 198,50
 4. Inne
    Sznurek szt. 1,5 30,00 45,00
 5. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 1 399,00 399,00
Prasa godz. 1 204,90 204,90
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 234,80 29,35
Razem usługi 633,25
 6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 75,11 75,11
Orka siewna godz. 3 63,56 190,67
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 52,00 109,20
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 63,56 95,34
Siew godz. 1,4 52,00 72,80
Opryski (4x) godz. 3,6 52,00 187,21
Bronowanie godz. 1,5 52,00 78,00
Odbiór ziarna godz. 1 63,56 63,56
Zwózka słomy godz. 2 52,00 104,00
Transport zewnętrzny godz. 2 63,56 127,12
Razem praca ciągnika godz. 19,1 1103,01
 7. Podatek 135,90
 8. Ubezpieczenie uprawy 122,96
 9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 5840,55
10. Koszty ogólnogospodarcze 1088,53
w tym amortyzacja 755,95
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 19,70 689,50
Suma kosztów 7618,58
Wartość produkcji i wynik finansowy
Produkt główny (netto) dt 60 159,61 9576,60
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 11,17 670,36
Cena brutto zł/dt 170,78
Koszt produkcji ziarna zł/dt 102,17
Przychód (ziarno) 10246,96
Produkt uboczny (słoma) dt 30 472,10
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 936,16
Razem przychód 11735,23
Wynik finansowy zł/ha 4116,64
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 644,57
Opracowanie
Kaja Walkowska
Wielkopolska Izba Rolnicza

źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza

Samasz loteria - baner

Patrząc na powyższą kalkulację opłacalność uprawy pszenicy ozimej jest na bardzo wysokim poziomie, oczywiście koszty składowe poniesione na uprawę są dużo wyższe niż w latach ubiegłych ale i obecna cena tego zboża znajduje się bardzo wysoko. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ostateczny wynik finansowy zależał będzie od indywidualnej struktury wydatków, która w poszczególnych gospodarstwach kształtuje się na różnych poziomach.

Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.