fbpx

Jak zwalczyć owies głuchy w zbożach jarych?

W ostatnich latach obserwowane jest coraz większe nasilenie występowania owsa głuchego. Gatunek ten należy do jednych z bardziej ekspansywnych chwastów. Zachwaszcza głównie uprawy jare zbóż – pszenicy i jęczmienia, chociaż zdarza się mu również pojawić i w zbożach ozimych, ale nie tylko.

Ze względu na pokrewieństwo botaniczne, ta sama rodzina co zboża czyli wiechlinowate, plantatorzy mają spory problem ze zwalczeniem owsa głuchego, właśnie w  zbożach, głównie jarych. Chwast ten największe zagrożenie przy dużym nasileniu, stanowi dla owsa zwyczajnego i pszenżyta jarego. Jest to spowodowane tym, iż dla tych zbóż nie ma zrejestrowanych, s.cz. herbicydów zwalczających ten gatunek. Dlatego masowe wystąpienie w liczbie 200-300 roślin owsa głuchego na 1 m2, w łanie tych dwóch zbóż jarych, może spowodować spadek plonu ziarna o 50-70 proc. Trochę lepiej wygląda sytuacja w przypadku pszenicy jarej i jęczmienia jarego, gdyż w tych dwóch zbożach, nawet jeżeli wystąpi duże nasilenie owsa głuchego, to mamy do dyspozycji kilka bardzo skutecznych, s.cz. herbicydów.

Samasz loteria - baner

Herbicydy do zadań specjalnych – czyli owies głuchy i nie tylko…

Niewątpliwą zaletą stosowania herbicydów jest możliwość bardzo skutecznego i szybkiego ograniczenia występowania owsa głuchego w zasiewach zbóż jarych (pszenica jara i jęczmień jary). Zarówno w pszenicy jarej jak i w jęczmieniu jarym, możemy zastosować dwie substancje solo, tj. pinoksaden i fenoksaprop-P-etylu oraz gotowy fabrycznie duet składający się z s.cz. pinoksaden i  florasulam.

Najwcześniej bo już w fazie początku pojawienia się 1 liścia (BBCH 11) pszenicy jarej i jęczmienia jarego, można zastosować aż 14 herbicydów, tj. Addar 50 EC, Aron 50 EC, Axel-R 50 EC, Axial 50 EC, Fraxial 50 EC, Herbena 50 EC, Kaxia 50 EC, Paella 50 EC, Paxio 50 EC, Paxio Duo 50 EC, Piksoden 50 EC, Pino4Herbi 50 EC, Pinoxy 50 EC, Rapino 50 EC,   zawierających w swoim składzie, s.cz. pinoksaden. Co istotne herbicydy te można stosować aż do fazy wyrzucenia liścia flagowego (BBCH 37) przez pszenicę czy jęczmień. Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania, wynosi 0,9 l/ha i oprócz owsa głuchego, powoduje skuteczne ograniczenie występowania, chwastnicy jednostronnej oraz form jarych miotły zbożowej i wyczyńca polnego.

Kolejnych 15 herbicydów zawierających w swoim składzie fenoksaprop-P-etylu, tj. Fantom 069 EW, Fenoxinn Twist 069 EW, Fenuxar 69 EW, Flash 069 EW, Foxtrot 069 EW, Herbos Twist 069 EW, Norton 069 EW, Puma Uniwersal 069 EW, Pumex 069 EW, Rumba 069 EW, Sarfenox 69 EW, Sunda (dawka 1,0 l/ha) oraz Fenoxinn 110 EC, Herbos 110 EC i Monarchi 110 EC (dawka 0,7 l/ha). Herbicydy te można stosować od fazy początku krzewnie do fazy 1 kolanka pszenicy jarej i jęczmienia jarego (BBCH 20-31). Oprócz owsa głuchego, skutecznie zwalczają chwastnicę jednostronną i włośnice oraz formy jare miotły zbożowej i wyczyńca polnego.

I kolejne 2, niewątpliwie bardzo popularne herbicydy, tj. Axial Komplett i Axial One 50 EC, które zawierają w swoim składzie dwie uzupełniające się s.cz. pinoksaden i  florasulam. Preparaty te można stosować od fazy 4 liścia (BBCH 14) do fazy wytworzenia przez pszenicę jarą i jęczmień jary 1 kolanka (BBCH 31). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania w pszenicy jarej wynosi 1,3 l/ha, natomiast dla jęczmienia jarego 1,0 l/ha. Herbicydy te oprócz owsa głuchego i miotły zbożowej oraz wyczyńca polnego, zwalczają skutecznie chwasty dwuliścienne, tj. chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. Ponadto w stopniu średnim wrażliwe są również inne dwa gatunki, tj. jasnota purpurowa i komosa biała.

Natomiast do ochrony tylko pszenicy jarej, możemy wykorzystać jedną substancję występującą solo czyli propoksykarbazon sodowy oraz gotowe trio handlowe takich s.cz. jak: florasulam + halauksyfen metylu + piroksysulam.

Jedyny herbicyd zawierający propoksykarbazon sodowy, który zarejestrowany jest do ochrony pszenicy jarej to dobrze znany Attribut 70 SG. Można go stosować w fazie krzewienia (BBCH 20-29) w dawce 60 g/ha, która to daje nam możliwość skutecznego wyeliminowania owsa głuchego, będącego w fazie 2-4 liści (natomiast po przekroczeniu tej fazy, owies głuchy wykazuje się średnią wrażliwością na propoksykarbazon sodowy). Ponadto herbicyd ten w dawce 60 g/ha, skutecznie zwalcza miotłę zbożową, tasznika pospolitego, tobołki polne oraz samosiewy rzepaku.

No i na koniec „perełka” czyli bardzo skuteczne i wszechstronne trio: florasulam + halauksyfen metylu + piroksysulam, które znajduje się w herbicydzie Rexade. Preparat ten można stosować w pszenicy jarej w fazie początku krzewienia aż do fazy 2 kolanka (BBCH 21-32). Najszybszy i najlepszy efekt chwastobójczy, uzyskuje się stosując Rexade na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, w trakcie ich intensywnego wzrostu (faza liścieni do 6-10 liści). W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie tego preparatu jest dużo szybsze i skuteczniejsze. Środek zwalcza wszystkie chwasty wrażliwe, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC.

W celu zwalczania owsa głuchego, w przypadku jego przedłużonych wschodów, zabieg wykonać dopiero wtedy, gdy większość roślin tego chwastu powschodzi, ale nie później niż do fazy drugiego kolanka pszenicy jarej. Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 40 g/ha + adiuwant, co pozwala na skuteczne wyeliminowanie z łanu pszenicy jarej, takich chwastów jak: miotła zbożowa, owies głuchy, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, rumian polny, przetacznik perski (do fazy pąków kwiatowych), przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne.

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.