fbpx

Jak zarejestrować ciągnik, także już wcześniej rejestrowany?

Niedawno informowaliśmy, że 10 czerwca br. pojazdy, w tym ciągniki, bez ważnych OC i badań technicznych oraz wobec których decyzje o rejestracji pojazdu zostały wydane przed dniem 14 marca 2005 r. zostały automatycznie wyrejestrowane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Warto wiedzieć, jak ponownie zarejestrować ciągnik.

Zgodnie z art. 71 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z późn. zm.) dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Samasz loteria - baner

W myśl art. 71 ust. 4 zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Wskazany wyżej przepis dotyczy także ciągnika rolniczego. W przypadku ciągnika rolniczego może być on dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o ograniczeniu prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h.

Termin złożenia wniosku o rejestrację

Właściciel ciągnika ma obowiązek złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Polski,
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia ciągnika w drodze spadku wskazany wyżej termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Gdzie składa się wniosek?

Wniosek o rejestrację ciągnika należy złożyć we właściwego według miejsca zamieszkania wydziału komunikacji i transportu.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Do rejestracji ciągnika wymagane jest:

– złożenie wniosku o rejestrację.

– umowa kupna  – sprzedaży ciągnika lub faktura, która potwierdza zakup,

– dowód rejestracyjny wraz z aktualnym badaniem technicznym,

– kartę pojazdu,

– tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku,

– dowód tożsamości,

– obowiązującą polisę OC,

–  dowód uiszczenia opłat,

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej w razie prowadzenia firmy,

– świadectwo homologacji w przypadku nowych ciągników.

Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Polski i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami.

Rejestracja ciągnika kupionego za granicą

Do rejestracji ciągnika kupionego za granicą należy posiadać dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski, a ponadto:

– dowód rejestracyjny potwierdzający rejestrację ciągnika w innym kraju,

– umowę kupna – sprzedaży lub fakturę,

– aktualny przegląd techniczny,

– obowiązującą polisę OC,

– dowód uiszczenia opłat.

Po złożeniu dokumentów urząd wydaje decyzję o czasowej rejestracji ciągnika na 30 dni, a właściciel ciągnika otrzyma tablice. Następnie zostanie wydana właściwa decyzja o rejestracji.

Gdy ciągnik był już wcześniej zarejestrowany

Jeżeli ciągnik był już wcześniej zarejestrowany lub w razie braku tablic, można zarejestrować go bez konieczności składania wskazanych wyżej dokumentów. W wydziale komunikacji można złożyć wniosek, który potwierdza dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.

Baner Bayer Roundup
Baner webinarium konopie

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.