Jak zapobiec problemowi starzenia się społeczności rolników?

fot. K. Drozd

Starzenie się rolników w Europie jest jednym z największych wyzwań stojących przed obszarami wiejskimi. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na wymianę pokoleń jest w większości pozytywny, ale pozostaje ograniczony, zwłaszcza w regionach, w których brakuje podstawowej infrastruktury i usług. Sama WPR nie wystarczy do usunięcia głównych barier wejścia na rynek rolniczy, takich jak dostęp do ziemi i kapitału.

Środki zawarte w WPR wspierają równowagę gospodarczą młodych rolników, ale nie wykorzystuje się pełnego potencjału takich środków. To kluczowe wnioski z opublikowanego 8 kwietnia przez Komisję Europejską raportu „Ocena wpływu WPR na wymianę pokoleń, rozwój lokalny i miejsca pracy na obszarach wiejskich”.

Jak się dowiedzieliśmy raport został opracowany na podstawie badania skuteczności, wydajności, spójności oraz wartości dodanej wspólnej polityki rolnej w latach 2014 – 2020. Ocenie poddano przede wszystkim działania , które maja największe znacznie do wymiany pokoleń na wsi czyli bezpośrednie wsparcie w postaci płatności dla młodych rolników, wsparcie inwestycyjne; oraz pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Według ekspertów Komisji Europejskiej wsparcie udzielane w ramach „środków wymiany pokoleń WPR” ma pozytywny wpływ na wzrost liczby młodych rolników, chociaż w ograniczonym zakresie. Wpływ na wymianę pokoleniową i podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności rolniczej i zamieszkaniu na wsi maja też bodźce społeczno-kulturowe i ekonomiczne.

– Środki odnowy pokoleń WPR poprawiają wyniki gospodarstw rolnych, ich odporność i bezpieczny transfer gospodarstw ze starszego do młodszego pokolenia. Jednak środki te mają tendencję do zwiększania stabilności społeczno-ekonomicznej przedsiębiorstw rolniczych po rozpoczęciu działalności przez młodych rolników, zamiast przyczyniać się do sukcesji gospodarstw. Ponadto środki w zakresie wymiany pokoleń w ramach WPR nie są dobrze dostosowane do transferów poza rodzinne gospodarstwa rolne – informuje Komisja Europejska.

Według unijnych analityków wsparcie zapewniane przez środki wymiany pokoleń pomaga nowym rolnikom w pokryciu ogólnych kosztów związanych z założeniem gospodarstwa oraz wsparciem inwestycyjnym we wczesnych latach. Jednak samo w sobie jest niewystarczające, aby pokonać główne bariery wejścia na rynek rolniczy, takie jak dostęp do ziemi czy kwestie kapitałowe.

Raport pokazuje, że chociaż w ostatnich latach wzrósł poziom wyszkolenia młodych rolników to dostęp do wiedzy i porad jest nadal niewystarczający.

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, oprócz innych polityk UE, takich jak fundusze regionalne i fundusze spójności, które promują dywersyfikację gospodarczą na obszarach wiejskich, lepsze usługi i infrastrukturę (w tym łącza szerokopasmowe), ma kluczowe znaczenie dla poprawy szerszego klimatu gospodarczego, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Zdaniem autorów raportu realizacja i wpływ środków wymiany pokoleń WPR można poprawić, jeśli państwa członkowskie opracują zintegrowane podejście, wykorzystując w spójny sposób wiele instrumentów WPR i instrumentów innych niż WPR oraz szersze przepisy prawne i podatkowe. W ocenie KE plan strategiczny WPR zapewni odpowiednie ramy, aby podążać w tym kierunku.

3 KOMENTARZE

  1. Starzenie już się nie da zatrzymać. Rodzice 50 + których znam i mają mieli ok 30 _40 ha kształcili swoje potomstwo do prac poza rolnictwem więc jak rodzice nie dusili do pracy w rolnictwie i młodzi nie złapali bakcyla to siłą się nie da przyjąć karku do tej ciężkiej pracy .

  2. Witam. Moja mama ma 73 lata i serio, boi się dać 1 ha by obcy zmienił Twoje życie rolnika na jakąś firmę, która sprzedaje zera zamiast produktu. Do pracy nie przyjmuje się rolników, a pracowników. Nie ma wspólnego gospodarowania, są tylko wspólne pieniądze na jednym koncie bankowym. Robisz bez wypłaty… Jak za komuną. 🥵

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności