Jak zadbać o kukurydzę?

Zwiększająca się powierzchnia upraw kukurydzy, zarówno z wykorzystaniem na kiszonkę jak i na ziarno, jest bodźcem dla wielu firm agrochemicznym, by opracowywać nowoczesne i skuteczne programy ochrony. Pole manewru jest ograniczone, głównie ze względu na zmniejszenie doboru środków do zwalczania chwastów spowodowane wycofaniem środków opartych na triazynie z rynku.

Kukurydza, przy swoim początkowym wolnym wzroście, jest zasiedlana przez wiele gatunków chwastów. W technologii uprawy kukurydzy walka z chwastami często decyduje o powodzeniu i efekcie ekonomicznym. Dobór odpowiednich programów ochrony może wspomóc producentów, zwłaszcza przy spotykanych w ostatnich latach wiosennych anomaliach pogodowych, które wymuszają powschodowe stosowanie herbicydów. Firma DuPont oferuje producentom trzy herbicydy o długim okresie stosowania i bezpieczne dla wszystkich odmian kukurydzy.

W minionym sezonie na rynek wprowadzony został preparat Hector 53,6 WG zawierający dwie substancje aktywne – pochodne sulfonylomocznika: nikosulfuron i rimsulfuron. Herbicyd występuje w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Przeznaczony jest do zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz chabra bławatka, fiołka polnego, przetaczniów i rdestów.
Hector 53,6 WG jest selektywnym środkiem o działaniu systemicznym do pwschodowego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w uprawach kukurydzy. Pobierany jest przez liście i szybko hamuje wzrost chwastów, które zamieraja po 10-25 dniach po wykonaniu zabiegu. Działa najskuteczniej na młode intensywnie rosnące chwasty. Działaniu środka sprzyja ciepła i wilgotna pogoda, chłody i susza mogą je opóźnić. Stosowany może być w stadium 2-8 liści kukurydzy. Firma DuPont poleca w nadchodzącym sezonie zestaw komercyjny do kompleksowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych przy dużym zachwaszczeniu komosą białą.

Hector 53,6 WG (175 g) + Zeagran 340 SE (5,0 l) + Trend 90 EC (0,5 l)

Jak informują doradcy DuPont, praktyka polowa ubiegłego sezonu pokazał, że zestaw najlepiej jest zastosować w programie dwuzabiegowym. Pierwszy zabieg należy zastosować w stadium 2-4 liści kukurydzy, głównie w celu zwalczania chwastnicy jednostronnej. Dawka: Hector 53,6 WG (30 g/ha) + Trend 90 EC (0,1%). Następnie drugi zabieg należy wykonać, gdy roślina uprawna osiągnie stadium 4-8 liści. Zwalcza się wówczas chwasty jedno- i dwuliścienne z uwzględnieniem chwastnicy jednostronnej i komosy białej. Dawka: Hector 53,6 WG (40 g/ha) + Zeagran 340 SE (1,2 l/ha) + Trend 90 EC (0,1%), przy zalecanej ilości wody 200-300 l/ha i oprysku średniokroplistym.

Od 2008 r. w ofercie na rynku jest preparat Accent 75 WG, gdzie substancją aktywną jest nikosulfuron (pochodna sulfonylomocznika). Występuje w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Stosowany jest nalistnie do zwalczania perzu właściwego i chwastów prosowatych oraz chwastów dwuliściennych. Zabieg najlepiej wykonać, gdy kukurydza ma rozwinięte 2-8 liści, natomiast w przypadku chwastów najlepsze efekty daje zastosowanie, gdy perz ma wysokość 15-20 cm, chwastnica jednostronna i inne prosowate są w fazie od 3 liści do końca krzewienia, a większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści rozwiniętych.
Dawka: Accent 75 WG (60-80 g/ha) + Trend 90 EC (0,1%) lub dawki dzielone.
I zabieg: Accent 75 WG (50 g/ha) + Trend 90 EC (0,1%)
II zabieg (10 do 14 dni po pierwszym zabiegu, nie później niż do stadium 8 liści kukurydzy): Accent 75 WG (30 g/ha) + Trend 90 EC (0,1%).
Zalecana ilośc wody to 200-300 l/ha, opryskiwanie średniokropliste.

W ofercie DuPont dostępne są też nadal znane już i sprawdzone środki Titus 25 WG oraz Refine 75 WG.
Titus 25 WG jest jednym z nielicznych preparatów do równoczesnego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. Substancją aktywną jest rimsulfuron, w formulacji granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Zastosowany w stadiach 1-7 liści kukurydzy skutecznie zwalcza perz, chwastnicę jednostronną, palusznik krwawy, owies głuchy, miotłę zbożową, samosiewy zbóż i rzepaku, tasznik, tobołki i wiele innych. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po 7-20 dniach od zabiegu. Herbicyd może być stosowny samodzielnie lub w mieszankach (zawsze ze wspomagaczem Trend 90 EC).
Powschodowo na chwasty 2-liścienne w fazie 2-6 liści i jednoliścienne od fazy początku krzewienia chwastów: Titus 25 WG (30-40 g/ha) + Mustang 306 SE (0,6 l/ha) + Trend 90 EC (0,1%)
Jednorazowo, gdy rośliny perzu osiągną 15-25 cm wysokości: Titus 25 WG (60 g/ha) + Trend 90 EC (0,1%)
W dwóch zabiegach, w przypadku silnej presji perzu i przy rozłożonych w czasie wschodach tego chwastu:
I zabieg (w stadium 2-3 liści perzu): Titus 25 WG (30 g/ha) + Trend 90 EC (0,1%)
II zabieg (po 15-20 dniach od pierwszego lub przy wtórnych odrostach perzu): Titus 25 WG (30 g/ha) + Trend 90 EC (0,1%).