Jak zabopiec przedostaniu się pryszczycy do Polski?

Na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Mojzesowicz poinformował o krokach podejmowanych przez służby weterynaryjne w związku z pojawieniem się pryszczycy w Wielkiej Brytanii. “Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu choroby Inspekcja Weterynaryjna podjęła natychmiastowe działania, bez histerii, czy akcyjności, natomiast zgodnie z podstawowymi zasadami, jakie obowiązują w takich przypadkach” – podkreślił szef resortu rolnictwa. Natomiast Główny Lekarz Weterynarii poinformowała o środkach ostrożności, których powinni przestrzegać zarówno przybysze z Wysp Brytyjskich jak i hodowcy zwierząt.

Wcześniej minister uczestniczył w spotkaniu z wojewódzkimi lekarzami weterynarii. Minister Wojciech Mojzesowicz zwrócił się z apelem do osób powracających z terenów objętych chorobą, aby stosowali się do zaleceń sanitarnych opracowanych przez służby weterynaryjne. W konferencji uczestniczył również podsekretarz stanu Marek Chrapek, który jest przewodniczącym zespołu monitorującego sytuację. Szczegółowe informacje na temat podejmowanych działań przekazywali główny lekarz weterynarii Ewa Lech oraz jej zastępcy Krzysztof Jażdżewski i Janusz Związek.

Przekazali oni m.in. informacje o skutkach wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej. Nowe rozwiązania mają na celu szybkie dostosowanie polskiego prawa do zmieniających się postanowień i rozwiązań ustawodawstwa wspólnotowego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

Wprowadzono obowiązek powiadamiania organu Inspekcji Weterynaryjnej o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, który będzie spoczywał na każdej osobie, która ma jakiekolwiek kontakt ze zwierzęciem. Dotyczy to np. ornitologa, wędkarza czy myśliwego. Poszerzono również listę gatunków zwierząt, za które będzie przysługiwać odszkodowanie ze środków budżetu państwa w sytuacji wydania nakazu ich zabicia lub poddania ubojowi oraz wprowadzono możliwość przyznania odszkodowania za zniszczenia z nakazu jaja wylęgowe. Do listy tych gatunków dołączono: perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie oraz jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych.

Główny Lekarz Weterynarii poinformowała także hodowców, jakie objawy mogą być początkiem zarażenia zwierząt pryszczycą. W przypadku zmiany zachowania zwierzęca, gorączki, objawów takich jak ślinienie lub kulawizna, obecność pęcherzy w jamie ustnej, na nozdrzach lub na śluzawicy, tarczy ryjowej, na koronce racic lub szparze międzyrocznej, na skórze wymienia lub strzykach – w takich przypadkach trzeba niezwłocznie poinformować o tym lekarza weterynarii.

Na konferencji przypomina także apel do osób podróżujących do Polski z Wlk. Brytanii o zastosowanie szczególnych środków ostrożności i przestrzeganie zasad zaostrzonej higieny. Podróżni przybywający z Wysp Brytyjskich, zobowiązani są do pozbywania się do oznakowanych pojemników kanapek oraz produktów pochodzenia zwierzęcego niepodanych obróbce cieplnej, a ponadto innej żywności pochodzenia zwierzęcego, która nie jest zapakowana fabrycznie i hermetycznie. Główny Lekarz Weterynarii zaapelował też do osób, które podczas pobytu na terytorium Wlk. Brytanii a w szczególności na obszarze hrabstwa Surrey, miały kontakt ze zwierzętami wrażliwymi na zakażenie (bydło, owce, kozy, świnie lub inne zwierzęta parzystokopytne np. jelenie, sarny itd.) aby przy kontakcie ze zwierzętami ww. gatunków na ternie polski zachowały szczególne wymogi higieny. Należy zmieniać odzież, a odzież używaną podczas kontaktu ze zwierzętami poddać czyszczeniu (pranie) i w miarę możliwości dezynfekcji. To samo tyczy się obuwia. Generalnie podczas kontaktu ze zwierzętami w Polsce nie można używać tej samej odzieży, co w Wlk. Brytanii.

Opr. MS,wrp.pl
Źródło: MRiRW