Jak właściwie przygotować rzepak do zimy – zalecenia nawozowe

Przebieg pogody w tym roku, szczególnie bardzo intensywne opady deszczu w lipcu, sięgające w niektórych rejonach Polski nawet do 300 mm, spowodował bardzo duże straty azotu, potasu, magnezu i wapnia, na skutek ich wymycia i wypłukania z gleb. Ponadto nadmierne opady deszczu doprowadziły do zachwiania chemizmu gleby, stosunków wodno-powietrznych oraz równowagi biologicznej.

Rzepak jest uprawą wymagającą gleb w wysokiej kulturze, o uregulowanym odczynie oraz wysokiego nawożenia mineralnego, a także dobrego zaopatrzenia we wszystkie składniki pokarmowe w całym okresie wegetacji, szczególnie jesienią. Wtedy bowiem rozwija się system korzeniowy roślin oraz różnicują się w stożkach wzrostu ich organy generatywne, które roślina wytworzy wiosną. Dlatego też niezmiernie ważne jest prawidłowe zaopatrzenie roślin w tym czasie w:
•Fosfor – będący źródłem energii dla roślin oraz odpowiadający za rozwój systemu korzeniowego i organów generatywnych ,
•Potas – odpowiadający za gospodarkę wodną roślin oraz mrozoodporność, jest on bardzo ważnym składnikiem ścian komórkowych, odpowiedzialnym za gromadzenie oleju w nasionach., po obfitych opadach deszczu w lipcu straty potasu z gleby, obok strat azotu są największe,
•Magnez – podstawowy składnik chlorofilu, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania fotosyntezy oraz gromadzenia oleju
•Wapń- niedoceniany i często pomijany przez rolników bardzo ważny składnik pokarmowy oraz budulcowy ścian komórkowych, odpowiedzialny za sztywność łodygi, pobierany przez rzepak w ilości 150-250 kg/ha,
•Bor – odpowiedzialny za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego oraz lotność pyłku i zawiązywanie nasion.
Po bardzo intensywnych opadach deszczu w lipcu i sierpniu, sytuacja we wrześniu była całkowicie odwrotna – w centralnej i wschodniej Polsce spadło tylko kilka mm deszczu. Brak wody w początkowym okresie wzrostu rzepaku utrudnia rozwój systemu korzeniowego i pobieranie składników pokarmowych, co odbija się negatywnie na wzroście roślin. Dlatego też w tym roku nawożenie dolistne rzepaku jesienią będzie zabiegiem bardzo korzystnym. W związku z tym w zależności od:
– zasobności gleb w składniki pokarmowe i próchnicę,
– zastosowanego nawożenia przedsiewnego,
– przebiegu pogody,
Polecamy zastosować następujące nawożenie dolistne:

 

Problem

Cel zabiegu

nawóz

Dawka kg/l/ha

Termin zabiegu

Gleba uboga w próchnicę-

Poprawa żyzności gleb i aktywizacja procesów życiowych roślin, rozwój sytemu korzeniowego

ROSAHUMUS

0,25-0,3

W fazie 4-6 liści

Niedobór fosforu i potasu w glebie

Likwidacja niedoborów fosforu i potasu, poprawa kondycji roślin

ROSASOL 8-24-34

ROSASOL 8-50-12

3-5

W fazie 6-8 liści.

Brak boru i kwaśna gleba

Likwidacja niedoborów boru i wapnia

Rheobor

2-3

W fazie 6-8 liści

Brak boru

Likwidacja niedoborów boru

Missibor

Bolero

1-2

1,5-2

W fazie 6 -8liści

Słaby wzrost roślin

Stymulacja wzrostu

Algex,Agrocean B

5

2

W fazie 6-8liści.

Niedobór magnezu i mikroelementów

Likwidacja niedoborów magnezu, poprawa fotosyntezy

Siarczan magnezu,

Agrocean Mg+ Mikrostar complex

15

 

5

0,5-1

W fazie 6-8 liści

Na plantacjach rzepaku zasianych na glebach ubogich w próchnicę, z przewagą w płodozmianie roślin zbożowych, gdzie nie stosuje się obornika oraz zabrakło czasu na zastosowanie Rosahumusu przed siewem nasion, bardzo dobrym rozwiązaniem, powszechnie stosowanym w Niemczech, Belgii czy Francji, jest dolistny oprysk tym nawozem w dawce 250 300 g/ha. Kwasy humusowe w nim zawarte poprawiają dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin. Ponadto działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych zachodzących w roślinie (wytwarzanie chlorofilu, fotosynteza, gromadzenie cukrów, aminokwasów, witamin), a także zwiększają naturalną odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne i siedliskowe.
W uprawie rzepaku bardzo istotne jest odpowiednie nawożenie borem. Składnik ten jest najbardziej deficytowym składnikiem gleb Polski, ponieważ ponad 90% gleb jest ubogich w bor, a jego zawartość waha się w przedziale 0,4-0,6 mg B/100 g gleby. Niekorzystne warunki wzrostu, a szczególnie sucha jesień mocno ograniczają pobieranie tego składnika. Dlatego też zabieg nawozem borowym jest w tym roku bardzo wskazany. Na glebach kwaśnych, ubogich w bor i wapń polecamy zastosować nawóz Rheobor. Nawóz ten zawiera 90 g boru i 120 g wapnia, niezbędnego do budowy ścian komórkowych. Bor występuje tu w postaci refluidalnej zawiesiny boranu wapnia.
Na glebach o uregulowanym odczynie, z reguły zasobnych w wapń, polecamy zastosować nawóz Bolero zawierający 120 g B/l w postaci dziesięciowodnego pentaboranu sodu. Nawóz ten zawiera także dodatek sorbitolu, jednego z alkoholi cukrowych, przyspieszającego pobieranie i transport boru w roślinie. Drugim nawozem borowym jest Missibor, zawierający 21%B w postaci trzywodnego oktaboranu sodu, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Obecnie jest to najtańszy nawóz borowy na rynku.
Często mam pytania od rolników, dlaczego nie dam jednej prostej recepty na nawożenie, tylko zawsze trzeba dokonywać wyborów między różnymi nawozami. Dzieje się tak, ponieważ w każdym gospodarstwie są inne rodzaje gleb, poziomy nawożenia i różne problemy, a precyzyjne doradztwo nawozowe wymaga dokładnej wiedzy, co w glebie się znajduje, jakie nawożenie zastosowano i jaka jest kondycja plantacji. My jako firma, od wielu już lat dokładamy wszelkich starań, żeby w naszej ofercie handlowej dla Państwa znalazły się najnowocześniejsze, najbardziej zaawansowane technologicznie i najwyższej jakości nawozy, w optymalnej cenie (zwłaszcza w kontekście relacji jakość-cena), od najlepszych producentów z UE (Belgii, Francji, Niemiec), USA, ale także od polskich producentów. Robimy to m.in. po to, żebyście mogli Państwo skutecznie rozwiązywać wszystkie problemy nawozowe, z którymi borykacie się Państwo w swoich gospodarstwach, w celu zapewnienia stabilnych i wysokiej jakości plonów.