Jak więcej zarobić, a się nie narobić…?

Jak skrócić czas realizacji zamówień o 75%? W jaki sposób ograniczyć nadprodukcję i zredukować koszty? Jak zmniejszyć zapasy wyrobów gotowych? Odpowiedzią na te pytania jest lean management, czyli…

Jak dużo żywności marnuje się na etapie wytwarzania? „Szacuję na podstawie naszych doświadczeń, że w zależności od rodzaju produkcji w branży spożywczej marnuje się 20-30% surowca” – stwierdza Marcin Stachowiak, ekspert Staufen Polska. Z kolei nadprodukcja jest spowodowana niedostosowaniem do poziomu zamówień i przekonaniem, że wydajność buduje się przez maksymalne obciążanie maszyn. „Wdrażaliśmy lean management w pewnej polskiej firmie. Zdarzało się, że magazyn mieli pełny, a mimo to klient nie otrzymywał tego, czego chciał” – dodaje Marcin Stachowiak.

Złoty środek
W jaki sposób ograniczyć nadprodukcję oraz straty w procesie wytwarzania? Kluczem do rozwiązania tego typu problemów są stabilne i precyzyjne systemy produkcyjne. „Ograniczenie nadprodukcji, czy zbędnych zapasów, to skutek zmian, których celem jest wyeliminowanie marnotrawstwa w całym łańcuchu wytwarzania. Na to, co robimy w firmie, trzeba spojrzeć oczami klientów i zadać sobie pytanie, za co gotowi są zapłacić” – podkreśla Marcin Stachowiak.

Typowe problemy branży spożywczej? Awaryjność i ograniczona dostępność maszyn, zbyt duże zapasy oraz kłopoty z jakością gotowych wyrobów. „Problemy z jakością są zwykle bezpośrednio związane z niestabilnością procesów produkcyjnych. W takich warunkach trudno osiągnąć określoną specyfikację, często związaną nie tylko z oczekiwaniami klientów, lecz także z normami i rygorami prawnymi związanymi z produkcją żywności” – mówi Marcin Stachowiak.

Efektywność się mierzy
W jaki sposób osiągnąć stabilny system produkcji? „Większość firm nie jest w stanie nic powiedzieć o efektywności swoich procesów. Dlatego najpierw mierzymy tzw. OEE, czyli Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia. To pokazuje sprawność procesów” – wyjaśnia Marcin Stachowiak. Na tej podstawie można zidentyfikować i wyeliminować źródła marnotrawstwa. Z jakim skutkiem? „Podam przykład jednej z polskich firm. Czas realizacji zamówień udało się skrócić o około 75%, a koszt wyprodukowania jednego produktu został zmniejszony o 40%. To bardzo wymierne korzyści” – podkreśla Marcin Stachowiak.

Po zmianach w magazynie znajdują się tylko produkty zamówione przez klientów. Czas magazynowania produktu został skrócony z 30 do 3 dni. Zadowolenie klientów, mierzone terminową realizacją ich zleceń, wzrosło z 60 do 98%. Narzędzia „szczupłego zarządzania” pozwalają ograniczyć marnotrawstwo nie tylko na poszczególnych stanowiskach pracy, ale w całym łańcuchu wytwarzania. „To istotne, ponieważ produkcja powinna się odbywać w przepływie. Tylko w ten sposób można optymalnie zsynchronizować poszczególne procesy, wyeliminować czynności, które nie wytwarzają wartości, a w efekcie zredukować niepotrzebne koszty” – dodaje Marcin Stachowiak. Stabilny system produkcji wymaga wdrożenia także innych narzędzi. Na przykład, systemu przeglądów prewencyjnych. Chodzi o to, by nie reagować dopiero w razie awarii, lecz im zapobiegać. Pozwala to nie tylko unikać zbędnych przestojów, ale także przedłuża żywotność maszyn.

Kto się nie rozwija, ten się cofa
Stabilny system produkcji przynosi także inne korzyści, poprawiające konkurencyjność firmy. „Umożliwia, na przykład, skrócenie czasu przezbrojenia, dając możliwość elastycznego reagowania na zapotrzebowanie rynku, produkcję w małych partiach i jej dywersyfikację” – mówi Marcin Stachowiak. Jest to istotne, ponieważ firmy z branży spożywczej coraz częściej muszą oferować wiele wariantów tego samego produktu, a wzrastająca konkurencja i coraz szybciej zmieniające się rynki wymuszają gotowość na zmiany.

Jakie efekty przynosi „szczupłe zarządzanie” w branży spożywczej (wartości na podstawie raportów Staufen Polska)?
Redukcja kosztów do 30%
Redukcja czasu przetwarzania średnio o 30%
Wzrost czasu dostępności maszyn średnio o 10%
Redukcja zapasów wyrobów gotowych co najmniej
o 40%

Renata Struzik za: Anita Nowak Staufen Polska