Jak ukształtują się ceny pszenicy?

Analitycy Banku BGŻ prognozują, że średnie kwartalne ceny pszenicy konsumpcyjnej spadną w czwartym kwartale tego roku do 815-886 zł/t, a w pierwszym kwartale 2013 roku będą wynosiły 805-902 zł/t. Pszenica paszowa będzie kosztować, ich zdaniem, odpowiednio 774-841 zł/t i 767-859 zł/t. Na ceny zbóż w Polsce w kolejnych kwartałach będą wpływały przede wszystkim czynniki globalne, takie jak światowe zbiory czy rynek terminowy.

W trzecim kwartale tego roku pszenica konsumpcyjna będzie kosztować średnio 895-943 zł/t, a pszenica paszowa 868-915 zł/t.
Analitycy zwracają uwagę, iż przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w drugim kwartale 2012 r. wyniosła 929 zł/t, a pszenicy paszowej 890 zł/t. Oznacza to, że ceny obu rodzajów pszenicy ukształtowały się odpowiednio na poziomie o niespełna 1,8 proc. i 0,5 proc. wyższym od górnej granicy przedziału prognozy z ostatniej prognozy Banku BGŻ.
W przypadku kukurydzy przeciętna cena w drugim kwartale bieżącego roku wyniosła 862 zł/t, co oznacza, że znalazła się w prognozowanym przedziale. Analitycy przewidują, że w trzecim kwartale kukurydza będzie kosztować 908-959 zł/t, w czwartym kwartale potanieje do 836-918 zł/t, a w pierwszym kwartale 2013 roku jej cena znajdzie się w przedziale 825-930 zł/t.
– Według lipcowych szacunków GUS produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w bieżącym roku wyniesie 22,8 – 23,5 mln ton, co oznacza spadek od 6 proc. do 3 proc. w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych i o 9 proc. – 6 proc. w porównaniu ze średnią lat 2006-2010. Jednakże, w naszej ocenie niższe zbiory zbóż w kraju w ograniczonym stopniu wpłyną na kształtowanie się cen zbóż po żniwach. Decydujący wpływ na tendencje cenowe w III i IV kwartale 2012 r. będą mieć globalne zbiory zbóż, w szczególności w krajach należących do największych eksporterów, jak również ewentualne zmiany w ich polityce handlowej – oceniają analitycy.
– Ponadto, jak ma to miejsce od 2004 r., oczekuje się wzrostu wpływu nastrojów na rynkach terminowych na kształtowanie się cen transakcyjnych (na rynku kasowym), również w Polsce – dodają.
Niekorzystny przebieg warunków pogodowych w głównych regionach upraw na świecie spowodował, że od początku bieżącego roku największe ośrodki analityczne obniżają prognozy zbiorów, co sprzyja utrzymaniu się wysokich cen w sezonie 2012/2013. Do kwietnia na nastroje rynkowe w szczególności wpływały doniesienia o dużych stratach w uprawach na skutek wymarznięć w UE-27, jak i krajach regionu Basenu Morza Czarnego.
Jednakże w ostatnich tygodniach weryfikacja prognoz zbiorów, jak i zawirowania cenowe są skutkiem przede wszystkim informacji o sytuacji w USA oraz Rosji.