Jak szkoła może współpracować z producentem maszyn rolniczych?

Z lewej: Dariusz Charubin, dyrektor ZS nr 1 w Białej Piskiej, z prawej: Sebastian Bartkowicz, ekspert Działu Rolnictwa Precyzyjnego w firmy Fricke Maszyny Rolnicze (Foto: John Deere)

Nie tylko dostarczenie maszyn o odpowiedniej jakości, ale także ich bieżący serwis, wsparcie sprzętowe, doradztwo zawodowe, spotkania z uczniami – oto zalety współpracy placówki oświatowej z producentem maszyn rolniczych.

Szkoły rolnicze, aby jak najlepiej przygotować uczniów do przyszłego zawodu, muszą pokazać im jak najwięcej możliwości, jednocześnie dając szansę wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Jednym z wyzwań, z którym muszą się zmierzyć dyrektorzy placówek, jest dostarczenie maszyn wysokiej klasy, które będą przez lata służyć przyszłym rolnikom do praktycznej nauki zawodu. Wspólne działania z dealerem maszyn przynoszą o wiele więcej korzyści. Jakich? To pokazują przykłady szkół, które już taką współpracę podjęły.

Po pierwsze: nowoczesne maszyny

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej (woj. warmińsko-mazurskie) to szkoła z ogromnymi tradycjami w branży rolniczej, istnieje od 1950 r. Obecnie uczniowie kształcą się w technikum mechanizacji rolnictwa i w technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Bardzo popularny wśród osób dorosłych jest też zaoczny kwalifikacyjny kurs zawodowy: Prowadzenie produkcji rolniczej. Co więcej, szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE w Łomży.
Szkoła, aby prowadzić skuteczne nauczanie, zdecydowała się na zakup nowoczesnych maszyn rolniczych oraz sprzętu szkoleniowego.

Do szkoły trafił ciągnik John Deere 6110R, wyposażony m. in. w nowoczesny wyświetlacz ComandCenter 4600 z AutoTrac, kontrolą sekcji, dzięki której możliwe jest sterowanie sekcjami w maszynie np. siewniku czy opryskiwaczach. Ciągnik dodatkowo wyposażony jest w system JDLInk który umożliwia zdalny dostęp do monitorowania pracy online a także do lokalizacji z poziomu komputera laptopa czy smartfonu – mówi Sebastian Bartkowicz, ekspert Działu Rolnictwa Precyzyjnego w firmy Fricke Maszyny Rolnicze, dealera John Deere, która od 2016 roku współpracuje ze szkołą.
Obok nowoczesnego ciągnika na wyposażenie placówki trafił też rozsiewacz nawozów oraz siewnik kukurydzy.

Jest to sprzęt budzący podziw wśród uczniów i rolników. Te nowoczesne rozwiązania są dziś podstawą do nauki zawodu na najwyższym światowym poziomie, pozwalają sprawdzić wiedzę teoretyczną uczniów w codziennej praktyce – uzupełnia Dariusz Charubin, dyrektor ZS nr 1 w Białej Piskiej.

Inną szkołą, która zdecydowała się na współpracę z dealerem Fricke maszyn rolniczych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie (również woj. warmińsko-mazurskie), placówka której tradycje także sięgają połowy poprzedniego stulecia. Założona została w 1946 r. i od tego momentu kształci przyszłych rolników w różnych kierunkach, m. in. w zakresie mleczarstwa czy uprawy zbóż.

Placówka udostępniła uczniom: kombajn zbożowy John Deere W330, ciągniki rolnicze: model John Deere 6090MC oraz dwa ciągniki serii 5E. Ponadto szkoła zakupiła uniwersalny zestaw automatycznego prowadzenia satelatarnego ATU 200 z wyświetlaczem 2630 i najnowszym odbiornikiem SF6000.
Dostarczony sprzęt będzie służy do celów edukacyjnych i szkoleniowych. W dużej mierze maszyny wykorzystywane są do praktycznych zajęć na polach należących do szkoły.

Po drugie: elementy rolnictwa precyzyjnego jako nowoczesne wyposażenie dydaktyczne

Obok maszyn rolniczych, szkoła współpracując z dealerem, może zadbać także o sprzęt do nauki. Przykładowo dyrekcja wspomnianego wcześniej ZS nr 1 w Białej Piskiej zdecydowała się na zakup trzech kompletnych stacji z wyświetlaczami 2630, odbiornikami SF 6000, kierownicami oraz kompletną wiązką ISOBUS, stanowiące wyposażenie stanowisk edukacyjno-egzaminacyjnych wynikających z podstaw programowych. To oznacza, że uczniowie mają możliwość codziennej nauki, a tym samym przygotowania się do egzaminów i przyszłego zawodu za pomocą najnowszego sprzętu wysokiej klasy.

Po trzecie: stałe wsparcie i najświeższa wiedza od producenta

Zakup maszyn oraz sprzętu u dealera daje też możliwości stałego kontaktu i opieki ze strony serwisu.
Przykładowo szkoła w Białej Piskiej zlokalizowana jest w zasięgu naszych dwóch placówek Mrągowa i Ełku, zatem w razie jakiejkolwiek potrzeby jesteśmy w stanie sprawnie zareagować – dodaje ekspert z Fricke Maszyny Rolnicze.
Dla zespołu danej placówki oświatowej oznacza to, że nie ma zagrożenia przerwy nauki spowodowanej problemami technicznymi maszyn lub sprzętu dydaktycznego.

Współpraca z dealerem maszyn rolniczych przynosi szkole także wiele korzyści związanych z kształceniem zawodowym uczniów.

Regularne spotkania z uczniami w ramach zajęć kształcenia zawodowego, przekazanie pomocy dydaktycznych, plansz, animacji, instrukcji obsługi ciągników i maszyn oraz bieżące konsultacje z kadrą nauczycielską to podstawa.
Współpraca układa się zarówno bardzo dobrze z dyrektorami, ale także z nauczycielami, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym jak i spotykamy się w placówce w ramach doradztwa. Spotykaliśmy się też niejednokrotnie w szkole z uczniami, np. wprowadzając ich w świat rolnictwa precyzyjnego – dodaje ekspert z Fricke Maszyny Rolnicze.

Obcowanie z nowoczesnymi maszynami i sprzętem pozwala uczniom dostrzegać wpływ na ekologię oraz ekonomię produkcji rolnej wynikających z zastosowania odpowiednich systemów rolnictwa precyzyjnego, a przede wszystkim pomaga przygotować ich do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Źródło: John Deere