Jak przezimowały oziminy

Pod koniec kwietnia br. GUS opublikował wyniki wstępnej oceny przezimowania zbóż i rzepaku. Z badań polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców GUS pod koniec lutego wynika, że uprawy ozime w wielu rejonach w Polsce przezimowały znacznie gorzej niż w roku ubiegłym. Główną przyczyną wystąpienia strat były silne mrozy, duże wahania temperatury powietrza i wysuszające wiatry, a w mniejszym stopniu plesń śniegowa i wyprzenia.

Ponadto uszkodzenia były spowodowane utrzymującymi się na polach zastoiskami wody na przedwiosńiu. Znaczne wahania temperatury między dniem i nocą powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu.
Najgorzej przezimował rzepak i rzepik oraz pszenica, a jedynie nieco lepiej pozostałe gatunki zbóż. Jak ocenia GUS, w skali kraju do zaorania kwalifikowało si ę ponad 30% powierzchni zasiewów zbóż ozimych, tj. powyżej 1,3 mln ha oraz blisko 30% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego, czyli ok. 234 tys. ha.
Największe straty w powierzchni upraw rzepaku odnotowano w województwach łódzkim (ponad 90%), lubuskim (70%), kujawsko-pomorskim (powyżej 60%) i wielkopolskim (blisko 50%). Stosunkowo najmniejsze straty natomiast zaobserwowano w województwach podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.
Według wstępnych prognoz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce mogą wynieśća 1,2-1,4 mln t wobec blisko 1,9 mln t w 2011 roku. Spadek zbiorów przewiduje również ODA (maksymalnie 1,48 mln t) oraz Sparks (1,5 mln t).
Źródło: Analizy BGŻ