Jak przetrwać kryzys?

Na ten temat dyskutować będą w trakcie VI Dnia Przedsiębiorcy Rolnego rolnicy, przedstawiciele nauki, doradcy, oraz zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji z otoczenia rolnictwa. Konferencja odbędzie się w dniach 10 i 11 luty br. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

W 2010 roku mija 6 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Otwarcie rynków dla produktów żywnościowych nie było hamulcem rozwoju polskiego sektora żywnościowego. Rolnicy i cały sektor przemysłu przetwórczego nie mieli kłopotów z absorpcją środków przeznaczonych na modernizację rolnictwa i przemysłu przetwórczego. Mimo pozytywnych przeobrażeń skuteczne konkurowanie z innymi państwami UE utrudnia duże rozdrobnienie gospodarstw i przemysłu przetwórczego, niski stopień zorganizowania rolników, niższe dopłaty bezpośrednie.
Nie udało się wśród rolników poprawić poczucia stabilizacji i pewności warunków gospodarowania. Koszty produkcji w ostatnich latach okazują się najczęściej większe od planowanych a przychody mniejsze od spodziewanych, głównie za sprawą nieprzewidywalnych cen na produkty rolne.
Niekorzystna sytuacja jest dodatkowo wzmacniana światowym kryzysem gospodarczym. Skrajne wahania cen produktów rolnych i środków produkcji stosowanych w rolnictwie zmuszają nieustannie do poszukiwania sposobów poprawy efektywności gospodarowania, obniżenia kosztów produkcji i funkcjonowania gospodarstwa.
Coraz trudniej jest wypracować w gospodarstwie zyski niezbędne dla utrzymania przyzwoitego poziomu życia rodzin rolniczych i inwestowania w gospodarstwie. Przy rosnących cenach środków produkcji i gwałtownych zmianach cen produktów rolnych konieczne jest poszukiwanie sposobów obniżenia kosztów i polepszenia efektywności gospodarowania.
Jak to zrobić? Wiele odpowiedzi na to pytanie padnie z pewnością podczas VI Dnia Przedsiębiorcy Rolnego w Poznaniu. Po zaprezentowaniu scenariuszy możliwych zmian na rynku zbóż oraz przewidywanych kierunkach zmian w produkcji rolniczej, uczestnicy debaty będą mieli okazję do pogłębienia tematu, który ich najbardziej interesuje, podczas dyskusji z doświadczonymi rolnikami oraz doradcami w grupach roboczych.
W drugim dniu konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się i przedyskutować tematy dotyczące możliwości pozyskania dodatkowych dochodów w gospodarstwie i/lub obniżenia kosztów gospodarowania poprzez uruchomienie alternatywnych źródeł dochodów czy organizowanie się w grupy producentów.

Głównymi organizatorami debaty są: Centrum Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności