Jak prawidłowo stosować środki ochrony roślin?

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin, w tym pobieranie próbek do badania pozostałości środków ochrony roślin, sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Instytucja przypomina, jak prawidłowo stosować ŚOR.

– Rolniku pamiętaj, że środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu zastosowania tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu,  w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem – przypomina PIORiN.

Zasady stosowania środków ochrony roślin „w pigułce”:

 1. Środki ochrony roślin stosuj po ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (powtarzaj szkolenie nie rzadziej niż co 5 lat).
 2. Opryskiwacz wykorzystywany do prowadzenia zabiegów ochrony roślin regularnie kalibruj i poddawaj badaniom sprawności technicznej (nie rzadziej niż co 3 lata lub w przypadku nowego opryskiwacza, nie później niż po 5 latach od jego zakupu).
 3. Środki ochrony roślin kupuj tylko w zarejestrowanych punktach obrotu. Nigdy nie kupuj środków na giełdach, targowiskach czy od nieznanych sprzedawców, bez etykiety w języku polskim.
 4. Przestrzegaj zasad integrowanej ochrony roślin, ograniczając stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.
 5. Przed zastosowaniem środka przeczytaj uważnie dołączoną etykietę. Ściśle przestrzegaj jej zapisów.
 6. Środki stosuj wyłącznie w uprawach, do których są przeznaczone.
 7. Nigdy nie przekraczaj zalecanych dawek środka ochrony roślin.
 8. Ciecz użytkową sporządzaj bezpośrednio przed zabiegiem.
 9. Przygotuj taką ilość cieczy roboczej by całkowicie ją wykorzystać. Jeżeli jednak pozostaną resztki cieczy roboczej, to mocno je rozcieńcz i od razu wykorzystaj na powierzchni uprawy objętej zabiegiem.
 10. Opryski wykonuj po zakończeniu oblotu owadów pożytecznych.
 11. Zachowuj odległości co najmniej:

–           20 m od pasiek,

–           3 m od dróg publicznych,

–           3 m  (opryskiwacze sadownicze) lub 1 m (opryskiwacze polowe) od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, inne niż będące celem zabiegu lub zgodnie z etykietą.

 1. Nie stosuj środków ochrony roślin gdy prędkość wiatru przekracza 4 m/s.
 2. Prowadź i przechowuj przez 3 lata dokumentację (ewidencję) zawierającą nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i dawkę, obszar, uprawy i przyczynę wykonania zabiegu.
 3. Z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin postępuj zgodnie z zapisami na etykiecie. Najlepiej zwróć je do sprzedawcy środków ochrony roślin.
 4. Przed zastosowaniem środka poinformuj o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności