Jak pozyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Elektrownie słoneczne pozwalają zredukować koszty energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki dostępnym programom unijnym i ministerialnym, istnieje możliwość sfinansowania inwestycji nawet bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, w 2020 roku udział produkcji energii odnawialnych w pełnym bilansie energetycznym Polski powinien wynieść 15%, gdzie średnia unijna dla innych krajów członkowskich wynosi 20%. W celu zachęcenia Polaków do korzystania z energii słonecznej, rząd we współpracy z samorządami prowadzi szereg kampanii zachęcających do instalacji rozwiązań w tym zakresie. Ponadto, co jakiś czas otwierają się nowe możliwości uczestnictwa w programach, pozwalających uzyskać dofinansowanie inwestycji w OZE.  – W wielu przypadkach mówimy nawet o połowie kosztów związanych z zakupem i montażem określonych produktów. Część takich programów prowadzą we własnym zakresie województwa, właśnie tam warto szukać środków na ten cel – podpowiada Łukasz Nowiński z firmy FreeVolt.

Przykładowo, w województwie mazowieckim można obecnie starać się o dofinansowanie na domowe instalacje odnawialnych źródeł energii. Dzięki programowi uruchomionemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, będzie można uzyskać wsparcie finansowe przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 29 września 2017 roku. Dotacje skierowane są do osób fizycznych – mieszkańców województwa mazowieckiego.

Niskooprocentowany kredyt lub pożyczka

Innym sposobem na sfinansowanie inwestycji w OZE jest pozyskanie niskooprocentowanego kredytu współfinansowanego przez wspomniany już wcześniej WFOŚiGW. Raty kredytu spłacane są zyskami z instalacji fotowoltaicznej. Kredyty na elektrownie słoneczne rozdzielane są przez poszczególne województwa. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl). Dodatkowo, poszczególne oddziały WFOŚIGW prowadzą swoje programy, w ramach których można otrzymać dofinansowanie – głównie w formie niskooprocentowanej pożyczki lub, choć rzadziej, dotacji – do określonego udziału procentowego wszystkich kosztów kwalifikowanych instalacji PV. W wybranych przypadkach istnieje też możliwość umorzenia części takiej pożyczki.

Kredyt kontra leasing

Dla tych, którzy nie uzyskali dotacji z Unii Europejskiej lub regionu, drzwi do produkcji energii słonecznej nie zamykają się z hukiem. Większość firm, zajmujących się sprzedażą i instalacją rozwiązań do wytwarzania energii słonecznej, oferuje możliwości atrakcyjnego finansowania projektu.

Standardem rynkowym jest również sprzedaż ratalna tego typu rozwiązań. Producent lub dystrybutor daje możliwość wyboru kredytu i podpisania umowy z bankami, oferującymi najlepsze rozwiązania dla Odnawialnych Źródeł Energii.

Dla przedsiębiorców ciekawym rozwiązaniem sfinansowania inwestycji jest również leasing. Jego przewaga nad kredytem polega na tzw. tarczy podatkowej. Oznacza to, że korzystający z leasingu przedsiębiorca obniża podstawę swojego opodatkowania poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu takich wydatków jak: czynsz inicjalny, rata leasingowa, opłaty manipulacyjne, prowizje czy same koszty użytkowania przedmiotu leasingu, np. konserwacja, energia, paliwo czy ubezpieczenie.  Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jest on korzystniejszy niż kredyt. Przy zbyt krótkim okresie trwania umowy może się okazać, że nie jest on opłacalny z punktu widzenia ochrony podatkowej.

Jak widać, rynek oferuje wiele możliwości pozyskania finansowania na instalację rozwiązań z obszaru energii słonecznej, m.in. dzięki nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Tylko od nas zależy, czy skorzystamy z nadarzających się okazji. Poświęćmy zatem trochę czasu na znalezienie programu, odpowiadającego naszym potrzebom bądź specyfice prowadzonej przez nas działalności. W ostateczności pozostaje nam zakup rozwiązania w systemie ratalnym lub leasingowym, który zwróci się już po kilku latach użytkowania.

źródło: FreeVolt