Jak pokonać kryzys w unijnym rolnictwie?

Z inicjatywy Copa – Cogeca europejskie organizacje i spółdzielnie rolnicze spotkały się 22 kwietnia, aby debatować nad kryzysem, z jakim obecnie boryka się unijne rolnictwo i wezwać Unię Europejską do podjęcia natychmiastowych działań, aby go pokonać.

Sytuacja jest nie do zniesienia. Środki przyjęte przez UE w walce z kryzysem przyniosły niewielkie efekty. Sytuacja na rynku – zwłaszcza wołowiny, wieprzowiny i produktów mlecznych – pogarsza się, do czego przyczynia się trwające rosyjskie embargo. Ceny wieprzowiny są najniższe od 11 lat. Nie jest dopuszczalnym, aby to rolnicy płacili cenę za polityczny konflikt z Rosją. Ponowne otwarcie tego rynku ma charakter priorytetowy. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze są także bardziej narażeni na działanie sił rynkowych, w związku z tym potrzebują mieć dostęp do danych, aby móc antycypować zmiany i lepiej zarządzać ryzykiem – mówi Martin Merrild, przewodniczący Copa.

W ocenie  Merrlida  sytuację tę  jeszcze pogorszy to, że UE planuje otworzyć swój rynek na produkty importowane z krajów należących do Mercosuru. Takie działanie jak zaznaczył przewodniczący Copa  będzie mieć katastrofalne skutki dla unijnego rolnictwa, przede wszystkim dla branży wołowiny. Importowane towary nie spełniają wysokich unijnych norm środowiskowych i jakościowych, ciągle wzbudzają obawy, jeżeli chodzi o pewne aspekty bezpieczeństwa produkcji mięsa w tych krajach, takie jak stosowanie antybiotyków  stymulujących wzrost, które są zakazane w UE.

Zdaniem  Copa Unia Europejska  musi także podjąć działania prowadzące do znalezienia nowych rynków zbytu oraz zintensyfikować działania promujące nasze produkty. Obecny kryzys pokazuje konieczność prowadzenia i posiadania prawdziwe wspólnej polityki rolnej. W przyszłości będzie potrzebna polityka rolna, która będzie wspólna dla wszystkich państw członkowskich i będzie pozwalać sektorowi na zachowanie konkurencyjności, czego obecna WPR nie jest w stanie zagwarantować. Kiedy cena mleka jest niższa od ceny wody, to coś najwyraźniej jest nie tak.

Natomiast Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie stworzenia dobrze działającego łańcucha żywnościowego, dzięki czemu rolnicy będą mogli uzyskiwać lepsze przychody i nie będą traktowani niesprawiedliwie. Europejski Bank Inwestycyjny powinien także zaangażować się w walkę z kryzysem i zaproponować finansowe instrumenty, które pomogą rolnikom realizować inwestycje pozwalające na poprawienie konkurencyjności.

Spółdzielnie rolnicze mogą pomóc rolnikom w uzyskaniu wyższych cen za wytwarzane przez nich produkty, a także wspierać ich w zakresie innowacyjnych technik, ale aby tak było, same muszą otrzymać wsparcie. Unia Europejska musi znaleźć w trybie natychmiastowym rozwiązania, aby walczyć z niespotykanym dotychczas kryzysem, który od kilku lat dotyka branżę rolniczą. Są one niezbędne, aby przeciwdziałać zjawisku głodu i niedożywienia, ale także po to, aby podtrzymać  rozwój obszarów wiejskich i bioróżnorodność –   konkluduje Magnuson.
 
 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności