Jak plonują zboża w UE?

Szacuje się, że plony większości zbóż w Unii Europejskiej będą lepsze od średniej pięcioletniej. Plony pszenicy w UE osiągną 5,79 t z1 ha. Będzie to ilość o 0,6% większa niż w 2013 r., ale o 3,8% większa od średniej pięcioletniej. Zbiory pszenicy osiągną 135,4 mln ton. Będą większe niż rok wcześniej (134,3 mln ton) dzięki większej powierzchni uprawy.

Eksport pszenicy zwyczajnej będzie wyjątkowo wysoki i amerykańskie ministerstwo rolnictwa ocenia, że po raz pierwszy od lat 50. Wspólnota wyprzedzi pod tym względem USA. We Francji, będącej największym producentem pszenicy w Unii, plony tego zboża wzrosną do 7,47 t z 1 ha (2013 r. – 7,37 t z 1 ha) i przekroczą średnią pięcioletnią (7,15 t z 1 ha). 
W Niemczech plony nieco spadną i wyniosą 7,79 t z 1 ha (2013 r. – 7,98 t z 1 ha), ale o 4% przekroczą średnią pięcioletnią. 
Plony pszenicy w Rumunii utrzymają się na ubiegłorocznym poziomie (3,48 t z 1 ha), a w Wielkiej Brytanii wzrosną do 8,19 t z 1 ha, czyli będą o 10% większe od średniej pięcioletniej. 
Plony pszenicy twardej średnio w Unii zmniejszą się z 3,25 t z 1 ha w 2013 r. do 3,18 t z1 ha w bieżącym roku. Będą też mniejsze od średniej pięcioletniej (3,22 t z 1 ha). 
Oczekuje się, że plony jęczmienia ozimego i jarego wyniosą średnio 4,59 t z 1 ha, czyli będą o 5,3% mniejsze niż w poprzednim roku, a 2,3% większe od średniej pięcioletniej. 
Plony kukurydzy zwiększą się nieznacznie do 7,08 t z 1 ha (wzrost o 5,9% w porównaniu z 2013 r. i o 3,5% w porównaniu ze średnią pięcioletnią). Kryzys na Ukrainie spowoduje, że plony kukurydzy zmniejszą się o 15% w porównaniu w poprzednim rokiem i wyniosą 5,43 t z 1 ha. Plony pszenicy spadną o 12% (wyniosą 2,99 t z 1 ha), a plony jęczmienia – o 3,8% (do 2,25 t z 1 ha).
AT za Agra Europe 2014, nr 2617/CBR