Jak można wspomóc plantacje ziemniaka?

Sytuacja po ostatnich, a w wielu rejonach aktualnych wciąż opadach deszczu, w poważnym stopniu wpłynęła na stan wielu upraw rolniczych. Niektórych plantacji nie uda się już niestety uratować. Tutaj jedyną pomocą będą rekompensaty finansowe dla rolników, którzy ponieśli straty. Ale te uprawy, które ucierpiały w mniejszym stopniu, wymagać będą również interwencji i to szybkiej, by można było jeszcze wspomóc rośliny i w efekcie liczyć na zbiory.

Do upraw, które należy w tym okresie wspomóc, zaliczają się również plantacje ziemniaków. Młode rośliny w początkowym okresie wegetacji narażone są na działanie wielu czynników mogących wywołać stres, jak chłody wiosenne czy podtopienia, z czym mamy obecnie do czynienia. Skutkiem podtopień może być wytworzenie się w glebie warunków beztlenowych, a gdy rośliny zaczynają dotkliwie odczuwać brak tlenu hamuje to ich wzrost i rozwój. Zahamowaniu ulega wówczas intensywność większości procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach, co może przełożyć się w efekcie końcowym również na ich plonowanie. Pomocne może okazać się zastosowanie w tym okresie fizjostymulanta PRP EBV, zarówno w uprawie ziemniaków jadalnych, jak i na skrobię. Jego aplikacja ogranicza skutki działania czynników stresowych na roślinę, przyczynia się do intensyfikacji wielu procesów w niej przebiegających, w tym fotosyntezy, a w efekcie końcowym stymuluje wzrost i rozwój roślin. Poprzez stymulację fotosyntezy produkt ten wpływa przede wszystkim na pełne uruchomienie naturalnego potencjału plonowania roślin. Rośliny potraktowane fizjostymulantem często charakteryzują się większym wigorem, są mniej podatne na działanie czynników stresowych i chorobotwórczych, lepiej plonują. Może się zdarzyć, że widoczne efekty działania fizjostymulanta będą przejawiać się jednak dopiero w parametrach struktury plonu i jego jakości, a w mniejszym stopniu obserwowane będą na polu.

W uprawie ziemniaka można wykonać maksymalnie 4 aplikacje stosując produkt w łącznej dawce 8 l/ha, w następujących fazach rozwojowych:
•3 do 6 liści (BBCH 13 do 16) – 2 l/ha,
•(BBCH 16 + 15 dni) – 2 l/ha,
•(BBCH 16+ 30 dni) – 2 l/ha,
•(BBCH 16+ 45 dni) – 2 l/ha.
Wykonywanie zabiegów należy przerwać na 3 tygodnie przed desykacją plantacji.

PRP EBV – to fizjostymulant zarejestrowany jako płynny nawóz do nalistnego stosowania w uprawach rolniczych i ogrodniczych, produkowany w oparciu o naturalne komponenty mineralne, zawierający zrównoważoną mieszaninę specjalnie dobranych składników odżywczych. Produkt ten
stymuluje procesy życiowe roślin (m.in. intensywność fotosyntezy), wzmacnia ich system odpornościowy, poprawia kondycję (zwłaszcza w sytuacjach stresowych), ale przede wszystkim – wpływa na jakość i ilość uzyskiwanego plonu. Uprawy, na których był stosowany, charakteryzują się bardziej regularnym cyklem rozwojowym i zachowują w sposób optymalny swój potencjał produkcyjny.