Jaja pod kontrolą

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w oparciu o informacje umieszczone w unijnym systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – Rasff, oraz w oparciu o przeprowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną dochodzenie, w tym szereg badań laboratoryjnych w fermach producenta zakwestionowanych w powiadomieniu jaj, wydano decyzję administracyjną nakazującą wycofanie z obrotu jaj konsumpcyjnych będących w terminie przydatności do spożycia. Jaja objęte procedurą wycofania z rynku oznakowane są numerami: 3PL30221321 oraz 3PL30221304.

Jak podkreślą Główny Inspektorat Weterynarii  decyzja o wycofaniu wszystkich partii jaj znajdujących się w obrocie w terminie przydatności do spożycia, jest spowodowana obecnością bakterii Salmonella enteritidis w  dwóch stadach kur niosek.

Kroki podjęte przez organy Inspekcji Weterynaryjnej są zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz podyktowane są zapewnieniem ochrony zdrowia konsumentów i bezpieczeństwa oraz jakości produktów spożywczych.

Źródło: GIW