Jabłka i kapusta pekińska pod nadzorem

Od 1 czerwca każda partia jabłek oraz kapusty pekińskiej z Polski do Federacji Rosyjskiej musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa, podała Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej.

Obostrzenia w eksporcie produktów roślinnych z Polski do Federacji Rosyjskiej, strona rosyjska wprowadziła po stwierdzeniu przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów i azotanów określonych w prawie rosyjskim w 33 partiach produktów roślinnych. Nieprawidłowości wykryte zostały przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej w okresie od 1 stycznia do 15 maja 2009 r.

Certyfikaty bezpieczeństwa można uzyskać w upoważnionych laboratoriach, których adresy znajdują się na stronie internetowej www.piorin.gov.pl w zakładce eksport do Federacji Rosyjskiej. Próbki do badań laboratoryjnych pobierane są przez Stacje Chemiczno-Rolnicze.