Izby Rolnicze: WIR pomagała wypełniać wnioski

Zakończyła się kampania składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2008. Wielkopolska Izba rolnicza jak co roku pomagała wypełniać rolnikom wnioski. W tym roku przy pomocy izby zostało wypełnionych prawie 2 tysiące wniosków.

Na dzień 26 maja 2008r w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało przyjętych 121887 wniosków, a Biurze Powiatowym ARiMR w Poznaniu 6052 wnioski. W stosunku do wszystkich przyjętych wniosków roku ubiegłym jest to nie co mniej. Dla porównania w roku 2007 w sumie przyjęto w Wielkopolsce 123838 wniosków. a w Biurze Powiatowym Agencji i Restrukturyzacji w Poznaniu 6343 wnioski.

Co roku są wprowadzanie zmiany we wnioskach. Bardzo często rolnicy się gubią nie wiedząc jak i co wpisać w poszczególne rubryki. W tegorocznych wnioskach najwięcej problemów sprawiało wpisanie odpowiedniego symbolu JPO i UPO. W przypadku, gdy dana działka kwalifikowała się do płatności podstawowej i uzupełniającej trzeba było wpisać dwa razy, najpierw jako jednolitą płatność obszarową JPO i jako uzupełniającą płatność obszarową UPO. Dla przypomnienia w poprzednim roku jeśli pisane było UPO to jednocześnie oznaczało, iż dana działka kwalifikuję się do i do jednolitej płatności obszarowej i do uzupełniającej płatności obszarowej. Natomiast w bieżącym roku trzeba było wpisać obie płatności jako osobne pozycje.

<img src=http://www.wrpnowe.home.pl/fotomoje/wnioski1.JPG align=right width=200
Rolnicy mogli składać wnioski w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, oraz za pośrednictwem poczty, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2008 r. Co prawda dopuszczalne było jeszcze składanie wniosków w terminie 25 dni kalendarzowych po 15 maja, czyli do dnia 9 czerwca 2008r., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia, należna rolnikowi płatność, będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

info: Marta Ceglarek, WIR
opr. MS, Wrp.pl