Izby Rolnicze: większe dotacje na materiał siewny w przyszłym roku

W dniu 16 maja br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystosował do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Leppera wniosek dotyczący dopłat do zużycia materiału siewnego i sadzeniowego kategorii elitarny i kwalifikowany.

Krajowa Rada Izb Rolniczych po konsultacjach z wojewódzkimi izbami rolniczymi zwróciła się doMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z u prośbą o podjęcie kroków w celu zwiększenia w przyszłym roku budżetowym dopłat do odnośnego materiału. Zdaniem samorządu rolniczego obecnie proponowane stawki nie zapewniają wystarczającego wzrostu jego zużycia, którego poziom w chwili bieżącej jest jednym z najniższych w UE.

Wojciech Petera
Rzecznik prasowy zarządu KRIR

N