Izby rolnicze w sprawie kredytów inwestycyjnych

Izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o podjęcie prac zmierzających do wydłużenia okresu spłaty zaciągniętych przez rolników preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. Zdaniem samorządu rolniczego, trwające od dłuższego czasu załamanie cen na podstawowe produkty rolne potęguje dramat producentów, którzy zaciągnęli kredyty inwestycyjne w okresie większej stabilizacji dochodów.

Taki wniosek powstał po analizie bieżącej sytuacji ekonomicznej polskich gospodarstw rolnych oraz postulatach wojewódzkich izb rolniczych nawiązujących do planowanych inicjatyw resortu rolnictwa w związku z kryzysem gospodarczym zawartych w dokumencie roboczym ze stycznia br. pt. Działania Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi na rzecz stabilności i rozwoju”, 20 sierpnia br.

W planie tym czytamy m.in., iż “resort rolnictwa stworzył możliwość wydłużenia o dwa – trzy lata okresu spłat kredytów inwestycyjnych. Skuteczność tego instrumentu wymaga zmiany w przepisach Ministra Finansów w kierunku zlikwidowania konieczności zmiany klasyfikacji takich kredytów do kategorii “pod obserwacją” i poniżej. Szacuje potrzeby na ten cel w kwocie około 160 mln zł”. Jak wynika z uzyskanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą informacji od dwóch najważniejszych instytucji finansowych obsługujących sektor rolny w zakresie kredytów, tj. Banku Gospodarki Żywnościowej i Banku Polskiej Spółdzielczości, dotychczas nie podjęte zostały żadne decyzje w powyższej kwestii i nie wydano stosownych rozporządzeń wykonawczych, które umożliwiłyby zadłużonym producentom rolnym skorzystania z takiej formy pomocy finansowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności