fbpx

Izby rolnicze pytają – resort rolnictwa odpowiada

Odpowiadając na wniosek samorządu rolniczego dotyczący zmiany przepisów prawnych w zakresie nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych, resort rolnictwa informuje , że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 100) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej gospodarka wodna.

Jednocześnie odnosząc się do zgłoszonej propozycji nałożenia na wójtów obowiązku sprawowania nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych, resort rolnictwa przedstawił stanowisko w tej sprawie.

Samasz loteria - baner

Na etapie prac nad projektem obecnie obowiązującej ustawy – Prawo wodne, MRiRW proponował, aby nadzór nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych zamiast starosty sprawował wójt. Propozycje te nie spotkały się z akceptacją samorządów gminnych.

Ostatecznie kompetencje w tym zakresie powierzono nowej jednostce – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Przekazano, że zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli obowiązek utrzymywania urządzeń melioracyjnych nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. Z uwagi na to, że przepis ten obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2018 r. w opinii resortu rolnictwie nie jest zasadne wprowadzanie zmian w tym zakresie do czasu oceny funkcjonowania tego przepisu.

Źródło: KRIR

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.