Izby rolnicze proponują

Izby rolnicze w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, proponują wprowadzić wprowadzić zapis, który pozwoli konsumentowi w jednoznaczny sposób odróżnić mięso świeże od poddanego różnym sposobom przechowywania i wydłużania trwałości.

Przepisy UE dopuszczają stosowanie wielu środków do wydłużania przydatności mięsa do spożycia (E 120, E l50a-d, E 262, E 300, E 301, E 302, E 325, E 326, E 330, E 331, E 332, E 333 oraz E 338-452). Obecnie konsument w sklepie nie ma możliwości ocenić czy dane mięso było lub nie było mrożone, a sprzedawane jest jako mięso świeże. Zdaniem samorządu rolniczego jest to wprowadzanie konsumenta w błąd.

Aby rozwiązać ten problem w § 19. w ust. 1 pro proponujemy dodać punkt 8 o brzmieniu: “Świeże mięso” oznacza mięso nie poddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem przez 48 godz. od daty uboju zwierzęcia – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR