Izby Rolnicze: Prawo jazdy w szkołach rolniczych

W związku z licznymi sygnałami zgłaszanymi przez wojewódzkie izby rolnicze dotyczącymi utrudnień związanych z możliwościami zdobycia prawa jazdy kategorii T, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań w celu przywrócenia szkołom rolniczym oraz centrom kształcenia ustawicznego możliwości organizowania kursów na kategorię T prawa jazdy. N

– W myśl obecnie obowiązujących przepisów prowadzenie tego typu kursów posiadają Zakłady Doskonalenia Zawodowego oraz prywatne szkoły jazdy, których w wielu regionach kraju jest bardzo niewiele. Fakt ten powoduje, że w wielu przypadkach osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do prowadzenia ciągników rolniczych z przyczepami muszą pokonywać wielokrotnie znaczne odległości, aby móc uczestniczyć w zajęciach. Należy ponadto zwrócić uwagę, iż ze względu na konieczność posiadania odpowiedniego placu manewrowego oraz maszyn, uruchomienie kursu prawa jazdy kategorii T jest bardzo kosztowne, co znacznie ogranicza zainteresowanie jego prowadzenia, zwłaszcza wśród podmiotów prywatnych – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dlatego tez zdaniem samorządu rolniczego rozwiązaniem zaistniałego problemu byłoby ponowne umożliwienie takiej działalności szkołom rolniczym.

Jak podkreśla Szmulewicz znacznie ułatwiłoby to zainteresowanym osobom uzyskanie stosownego dokumentu, który zważywszy na profil nauczania w tego typu szkołach, jest niezbędnym narzędziem w przyszłej pracy zawodowej. Jednocześnie, jest to również sposób na dodatkowe środki dla placówek dydaktycznych, jakie mogłyby zostać wygenerowane z takiej działalności.

Opracował: WOC
foto: Wrp.pl