Izby rolnicze powinny być partnerem

Zdaniem izb rolniczych przepisy powołujące Rady Społeczne przy Agencji Nieruchomości Rolnych powinny być tworzone na poziomie rozporządzeń lub nawet ustawy. W istniejących Radach Społecznych są obecne izby rolnicze i inne organizacje, ale jak zaznacza samorząd rolniczy kompetencje Izb powinny zostać rozszerzone.

Izby Rolnicze są instytucją umocowaną ustawowo, co wobec planowanych zmian w ustawie o izbach rolniczych, ważnym jest umocowanie izb przy obrocie ziemią z ZWRSP. Rada Społeczna może istnieć jako partner społeczny dodatkowy, ale główne rzeczy związane z przetargami ANR powinna uzgadniać z izbą rolniczą poza Radą Społeczną. Rada Społeczna powinna to jedynie opiniować i doradzać. Przy decyzjach, które podejmuje ANR, odnośnie sprzedaży i dzierżawy, izba rolnicza powinna być umocowana jako partner dla ANR tak, jak w innych krajach europejskich, np. we Francji – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR