Izby rolnicze o sytuacji w rolnictwie

Przedstawiciele izb rolniczych z Czech, Węgier, Polski i Słowacji spotkali się w dniach 9.-10. września na Słowacji. Tematem rozmów była przede wszystkim trudna sytuacja producentów mleka.

Przedstawiciele Czeskiej Izby Rolniczej (AKČR), Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK) spotkali się pod koniec zeszłego tygodnia na 58. posiedzeniu przedstawicieli izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej, które odbyło się na Słowacji w Czerwonym Klasztorze. Tematem tego spotkania, była m.in. sytuacja na rynku mleka i możliwe rozwiązania w tej kwestii oraz aktualna sytuacja na rynkach rolnych.
Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że sektor mleczarski jest bardzo ważną część rolnictwa w krajach V-4 i jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zatrudnienia. Wyrazili jednocześnie zaniepokojenie rozwojem aktualnej sytuacji w sektorze mleka. Wzrost dostaw tego surowca na europejskich i światowych rynkach, do tego zniesienie kwot mlecznych od 1. kwietnia 2015 wraz z rosyjskim embargiem spowodowały duży spadek cen skupu w całej UE.

W 2015 roku nastąpił znaczny spadek cen poniżej kosztów produkcji. Przy obecnym poziomie cen zakupu, powoduje to straty wielu producentów surowców i wielu z nich jest zmuszonych do zaprzestania produkcji. Fachowe analizy wykazują, że przyczynami tych strat nie są wysokie koszty, ale niskie dochody. Przedstawiciele przemysłu przetwórczego jako przyczynę podają niskie ceny skupu sieci handlowych, które nadużywają swojej dominującej pozycji na rynku. Jednocześnie, marże sieci handlowych nadal rosną.
Obecna sytuacja jest poważnym zagrożeniem dla przyszłości sektora, nie tylko w krajach V4, ale także w większości państw członkowskich UE. Ceny mleka surowego są najniższe od roku 2009. Ci, którzy zainwestowali i zmodernizowali produkcję są obecnie w bardzo niekorzystnej sytuacji. Przedstawiciele izb rolniczych z V-4 obawiają się że, jeśli Unia Europejska nie podejmie żadnych działań, sytuacja może się jeszcze pogorszyć jesienią, ze względu na przewidywany wzrost kosztów. Dodatkowo, w tym roku producenci borykają się z gorszym zbiorem paszy, a biorąc pod uwagę obecny stan kukurydzy, bardzo możliwy jest wzrost cen ziarna na paszę.

Przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej są niezadowoleni z propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej poziomu wsparcia pakietu, aby zaradzić trudnościom napotykanym przez producentów rolnych. Zaproponowana pomoc jest dobrym początkiem dialogu oraz wskazuje, że politycy w końcu zaczęli poważnie traktować sytuację, w której znaleźli się producenci UE. Ale mając na uwadze wysokość finansowego wsparcia zaproponowanego podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa w dniu 7 września 2015 r., prezesi Izb Rolniczych grupy V4 uważają, że oznacza to całkowite niezrozumienie powagi sytuacji. Starty, jakie ponieśli unijni rolnicy wobec rosyjskiego embarga to 5,5 mld euro. Dodatkowo, w dochody rolników uderzyły wahania na rynkach, które wystąpiły w związku z zakończeniem kwotowania produkcji mleka, jak i ogromną suszą. Przedstawiciele izb rolniczych grupy V4 uważają, że całą kwotę uzyskaną z wpłat za przekroczenie kwot mlecznych powinno się przeznaczyć na pomoc w sektorze mleka.

Na zakończenie, tradycyjnie podpisano wspólny komunikat ze spotkania, który zostanie przekazany Komitetom Copa-Cogeca.
Renata Struzik, za: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności