IRWŁ apeluje w sprawie suszy

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do Krajowej Rady Izb Rolniczych o bieżące monitorowanie sytuacji w kraju pod kątem wystąpienia suszy i zwrócenie się  do ministra rolnictwa o ewentualne zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych.

Do IRWŁ zgłaszają się rolnicy, którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu. Pomimo iż gleba posiadała znaczne zasoby wody po zimie, na skutek wysokich temperatur panujących w kwietniu i w maju  dochodzących do 30 stopni Celsjusza w cieniu, zasoby wilgoci zostały szybko wyczerpane. Burze przechodzące lokalnie nie są w stanie pokryć roślinom zapotrzebowania na wodę.

– Lustracja pól daje podstawę do stwierdzenia o wystąpieniu stanu suszy, co również potwierdza Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydając  komunikat o wystąpieniu w drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku suszy rolniczej na obszarze Polski. W zbożach jarych głównym objawem suszy jest słabe rozkrzewienie roślin, w efekcie dające niską obsadę roślin. Obecnie zauważalne jest zasychanie pędów. W zbożach ozimych na skutek wysokich temperatur, braku opadów skróceniu uległa faza strzelania w źdźbło i rośliny szybko przeszły do fazy wykłaszania – informuje IRWŁ

Źródło: IRWŁ