fbpx

Interwencji na rynku trzody chlewnej na razie nie będzie

Na wniosek hodowców zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa o podjęcie interwencji na rynku trzody chlewnej Konieczność wprowadzenia takiego mechanizmu pomocowego KRIR uzasadnia tym, że aktualna cena oferowaną za tucznik nie pokrywa kosztów produkcji , rolnicy na należne im środki finansowe muszą czekać nawet do dwóch tygodni. Sytuację pogarsza fakt, że znów wystąpiły ogniska ASF i zakłady mięsne nie chcą skupować mięsa.

Ministerstwo odpowiada, że interwencji w sprawie cen żywca wieprzowego na razie będzie, ponieważ  rynek wieprzowiny objęty jest przepisami wspólnej polityki rolnej określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

Przepisy tego rozporządzenia nie przewidują w ramach interwencji publicznej mechanizmu skupu interwencyjnego. W celu przywrócenia równowagi na rynku możliwe są natomiast dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, przy czym decyzja o ich przyznaniu wymaga przedłożenia przez Komisję Europejską stosownego projektu rozporządzenia wykonawczego, które następnie podlega procedurze głosowania przedstawicieli państw członkowskich UE.

Jak zaznacza resort rolnictwa przepisy te nie przyznają uprawnień do podejmowania na szczeblu krajowym decyzji o zastosowaniu mechanizmów o charakterze interwencji rynkowej, w tym np. uruchomienia skupu interwencyjnego produktów rolnych.

Niezależnie od powyższego w katalogu krajowych mechanizmów realizowanych na rynku wieprzowiny, poza środkami o charakterze bezpośredniego wsparcia finansowego producentów świń prowadzących produkcję na obszarach występowania afrykańskiego pomoru świń, może zostać wymieniona ustawa, która ma na celu przyczynienie się do łagodzenia rynkowych skutków występowania ASF, tj. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – informuje Szymon Giżyński, sekretarz stanu w MRiRW.

Resort rolnictwa informuje, że po spełnieniu określonych w ustawie wymagań, do zamówień na dostawy mięsa wyłącznie wieprzowego pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie, zwanego dalej „mięsem”, lub produktów mięsnych z mięsa, zwanych dalej „produktami mięsnymi”, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Jak podkreśla Giżyński jednym z warunków skorzystania z procedury przewidzianej w tej ustawie jest zapewnienie przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia na mięso lub produkty mięsne, że świnie zostały nabyte po cenach netto nie niższych niż ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte, opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednostki sektora finansów publicznych, udzielając zamówień na dostawę mięsa wieprzowego lub produktów z mięsa wieprzowego, które co do rodzaju, składu lub właściwości spełniają wymagania odpowiadające lub podobne do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy, w pierwszej kolejności udzielają takich zamówień na dostawy mięsa lub produktów mięsnych, o których mowa w ustawie.

– Należy przy tym podkreślić, że przewidziane w ustawie rozwiązanie jest stosowane, jeżeli przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w ustawie – Prawo zamówień publicznych – podsumowuje minister Giżyński.

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner