Interwencja na rynku zbóż w Rosji

Rosja zapowiada uruchomienie skupu interwencyjnego zbóż, by ustabilizować sytuację na rynku. Wyższe tegoroczne zbiory ziarna, niż zakładały prognozy, mogą osiągnąć poziom 90-93 mln ton. Rynkowa nadwyżka może więc wynieść 19 mln ton.

Ubiegłoroczne zbiory zbóż w Rosji to 108 mln ton. W celu złagodzenia obniżek cen na rynku wewnętrznym rząd zastosował wówczas skup interwencyjny. Zamierzano też wprowadzić subsydia eksportowe, jednak nie było takiej konieczności. Wyjątkowo wysoki eksport poprawia sytuacje na rosyjskim rynku.