Intermodalny terminal towarowy

W październiku 2016 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Morskiego portu Gdańsk, Portem Gdańskim Eksploatacja oraz Krajową Spółką Cukrową celem realizacji inwestycji – terminala przeładunkowego, magazynu cukru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Jak udało się nam resort rolnictwa  ustalić  popiera ten rodzaj inwestycji portowej, który przyczyni się do zwiększenia eksportu towarów rolno-spożywczych i planuje zorganizowanie w czerwcu br. spotkania z sygnatariuszami porozumienia celem nakreślenia dalszego postępowania.

Źródło: MR i RW